Cijfers & kosten

Kanker:

 • 1 op 3 mensen krijgt kanker in Nederland.
 • 90% van hen is 50 jaar of ouder.
 • 108.402 mensen krijgen in een jaar kanker.
 • 47.655 van hen is dan tussen de 50 en 70 jaar.
 • De 5-jaarsoverleving is gemiddeld 62%.
 • De 10-jaarsoverleving is gemiddeld 52%.
 • 44.124 mensen overlijden in een jaar aan kanker.

Bron KWF 2017

 • In 2015 was 45% van alle nieuwe patiënten tussen de 60 en 75 jaar oud, 30% was 75 jaar of ouder. Van alle nieuwe kankerpatiënten was 6,2% jonger dan 45 jaar en 0,4% jonger dan 15 jaar. (bron volksgezondheidenzorg.info)
 • In 2011 bedroegen de zorgkosten van kanker 4,3 miljard euro.

Diabetes:

 • In 2014 waren er naar schatting 1.078.400 mensen met diabetes bekend bij de huisarts.
 • Ongeveer 90% van alle bekende diabetespatiënten heeft type 2 diabetes.
 • Alle overige diabetespatiënten hebben type 1 diabetes.
 • Op jonge leeftijd bestaat de prevalentie van diabetes bijna volledig uit type 1.
 • In 2014 overleden 2.761 personen met diabetes als primaire/onderliggende doodsoorzaak.
 • Veel sterfgevallen zijn het gevolg van complicaties van diabetes.
 • Het besef dringt door dat diabetes een belangrijke rol speelt bij andere ziekten (zoals hart- en vaatziekten) en de sterfte als gevolg van deze ziekten.
 • In 2011 bedroegen de kosten van diabeteszorg bijna 1,7 miljard euro.

Depressie:

 • Het totaal aantal mensen met een stemmingsstoornis in 2011 wordt geschat op 800.000.
 • 293.800 mensen zijn bij de huisarts geregistreerd met een depressieve stoornis dan wel dysthymie.
 • Jaarlijks overlijden ongeveer 1.500 mensen door zelf toegebracht letsel.
 • Bij circa 70% van deze gevallen was sprake van depressie.
 • Depressie staat op de vierde plaats in de lijst van ziekten met de hoogste ziektelast.
 • In 2011 gedroegen de kosten van de zorg voor depressie 1,6 miljard euro.

Parkinson:

 • Op 1 januari 2011 waren er 29.000 mensen met parkinsonisme (inclusief ziekte van Parkinson).
 • Bijna 1.300 personen overleden aan parkinsonisme.
 • In 2011 bedroegen de kosten van de zorg voor de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme 267 miljoen euro.

HIV/aids:

 • Tot en met december 2014 zijn in totaal 22.797 patiënten met aids of hiv-infectie geregistreerd.
 • Daarvan was 90% eind december 2014 nog in leven.
 • Er werden 1.076 nieuwe aanmeldingen van hiv-positieve personen gerapporteerd.
 • Er stierven 121 mensen met hiv of aids als primaire doodsoorzaak.
 • In 2011 bedroegen de kosten van zorg voor hiv en aids 164 miljoen euro.

Bron: https://www.volksgezondheidszorg.info/onderwerpen

Terug naar home