Contact voor bedrijven

Voor bedrijven geldt, anders dan voor particulieren, een vergoeding per medewerker per aanvraag URL Anti Stress in 3 minuten massage® instructie-video.

Neem bij vragen of boeken van workshops contact op met:

Mardan Massages,

Jolanda de Vries.

Tel.: 06-23324708

E-mail: jolanda@mardanmassages.nl

Jolanda de Vries, handelend onder Mardan Massages, is de rechtmatige eigenaar van Anti Stress in 3 minuten massage®.

URL’s van de Anti Stress in 3 minuten massage® instructievideo’s worden tegen betaling in bruikleen gegeven.

Mardan Massages is bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister ingeschreven onder nummer: 34380658.