Kennis over Kanker

De vijand van binnen:

Kanker is de vijand van binnenuit, het criminele element dat de harmonieuze samenleving van cellen in ons lichaam verstoort.

Het verlies van tumor suppressie genen stelt kankers in staat om te groeien.

Het verlies van genen die cellen vertellen waar ze zich wel en niet kunnen begeven in de samenleving leidt tot uitzaaiing.

Klik hier om het in opdracht van PubScan op Epigenesys geplaatste door Rob Riesmeijer vertaalde artikel te lezen.

 

Verandering in leefstijl:

De medische wetenschap zoekt hartstochtig naar manieren om gen-expressie (wat cellen doen)  te beïnvloeden.

Dat doen zij omdat gen-expressie van genen die;

 • DNA repareren,
 • tumorgroei onderdrukken,
 • celdood van kankercellen stimuleren,

de beste niet invasieve (operatieve) manier is om kanker te bestrijden.

 

GEMINAL:

Gen Expressie Modulatie door Interventie met Nutrition and Lifestyle (GEMINAL) verlaagt PSA-waarden en vermindert prostaatvolume bij patiënten met prostaatkanker.

In een studie waar 30 mannen met prostaat kanker aan deelnamen, welke ik vond via EU Shiatsu Federatie presentatie, had een patient een PSA van 21.4 ng/ml op de dag van de eerste bioptie. Na 3 maanden interventie waren PSA-niveau en prostaatvolume van deze patient naar 13.9 ng/ml (PSA) en 75 cc (prostaatvolume) gedaald. (Bron US National Library of Medicine National Instates of Health PMC 2430265)

Factsheets GEMINAL studie (30 participanten)

geminal-verandering-gen-expressie   geminal-overrepressed-chanches-in-gene-expression

 

 

Mechanische Endermologie-massage:

In 2016 vond ik wetenschappelijk onderzoek naar Endermologie®.  De methode verbeterd genexpressie van 292 genen in spierweefsel met invloed op kanker.

De gemiddelde verbetering is significant:

 • Genen met invloed op genezing werken gemiddeld 10.96 x beter.
 • Tumor onderdrukkende genen werken gemiddeld 12.56 x beter.
 • DNA-reparatie genen werken gemiddeld 8.91 x beter.

Ik vond studies met bewijs dat de ver 4,4 voudiging van de activiteit / up-regulation van het EGR-2 gen (1) de celdood van cellen van 39 kankersoorten (2) in gang kan zetten.

1: www.karger.com/Article/Pdf/ 327347

2: www.nature.com/journal/v22/n14/full/1206222a.html

 

Body & mind therapieën:

Er blijkt een boeiende connectie tussen NF-κB, een proteïne complex dat de transcriptie van DNA, cytokine, celoverleving, celsterfte en behoud en instandhouding van telomeren (van belang om fouten in DNA te voorkomen) controleert te zijn.

 • Onderzoek onthult boeiende connecties tussen herstel DNA en Mind & Body Therapieën.

 

Massage (= body & mind therapie):

Als kanker door opeenstapeling van fouten in het DNA ontstaat, dan kunnen witte bloedcellen van het immuunsysteem, waaronder Natural Killer cellen, kankercellen doden.

In deze studie hadden vrouwen met borstkanker meer Natural Killer cellen door massagetherapie.

 • Alleen bij de massagegroep nemen dopamine, natural killer cellen en lymfocyten toe.
 • Google ‘Een gezond immuunsysteem is de beste manier om kanker te verslaan’, en lees in de NL-uitgave van het Engelse ‘What doctors don’t tell you’, dat het immuunsysteem het vermogen heeft om tumorcellen permanent in een sluimertoestand te brengen.

 

Invloed van massage op andere aandoeningen en ziekten:

Parkinson ontstaat door een tekort aan dopamine in de hersenen (Hersenstichting.nl); Gebrek aan dopamine maakt parkinson patiënten depressief (mens-en-gezondheid.nu).

 • Dopamine en pijnstillend anti-depressief hormoon serotonine namen na massages resp. 28 & 31% toe.

ADHD ontstaat mede door verminderde hoeveelheid dopamine en noradrenaline in het voorste gedeelte van de hersenen. (Hersenstichting.nl).

Depressie ontstaat mede door een tekort aan dopamine (google dokterdokter dopamine).

Depressie; fibromyalgie; vroegtijdig klaarkomen (30% van de mannen) worden op het Internet onder andere in verband gebracht met serotonine-tekort.

Diabetes ontstaat door afbraak en verlies van insuline-producerende cellen van de alvleesklier. Insuline laat bloedglucose niveau’s dalen.

HIV/aids ontstaat door afbraak immuunfunctie die mensen tegen ziekteverwekkers hebben.

 • Google ‘Een gezond immuunsysteem is de beste manier om kanker te verslaan’, en lees in de NL-uitgave van het Engelse ‘What doctors don’t tell you’, dat het immuunsysteem het vermogen heeft om tumorcellen permanent in een sluimertoestand te brengen.

DNA

 • Onderzoeken onthullen verband tussen herstel DNA en Mind & Body therapieën, Er blijkt een boeiende connectie tussen NF-κB, een proteïne complex dat de transcriptie van DNA, cytokine, celoverleving, celsterfte en behoud en instandhouding van telomeren (van belang om fouten in DNA te voorkomen) controleert te zijn.

Ga naar de Webshop voor de Anti Stress in 3 minuten massage® instructie-video.

Mijn vriend John overleed in 2011, drie maanden na zijn diagnose, aan kanker. Hij was 50. We woonden net 4 maanden samen toen hij ziek werd. Onder druk van zijn familie heeft hij zijn laatste 3 maanden bij zijn zus gewoond, zes weken voor hij stierf verbrak hij onze relatie.

Mijn moeder stierf in 2015, een maand na haar diagnose, aan kanker. Op haar stervensdag kon niets meer, een traan en licht schouderophalen was het enige wat ze nog kon. In de palliatieve instelling was geen arts aanwezig. Het duurde uren voordat ze het sedatief toegediend kreeg waaruit ze nooit meer wakker zou worden. Daardoor heeft ze onnodig geleden.

Cijfers over kanker:

 • In 2015 was 18,4% van alle nieuwe kankerpatiënten tussen de 45 en 60 jaar, 45% tussen 60 en 75 jaar oud, 30% was 75 jaar of ouder, 6,2% was jonger dan 45 jaar en 0,4% was jonger dan 15 jaar.
 • 10 jaar na de diagnose is 52% van de kankerpatiënten nog in leven.
 • 90% is ouder dan 50 jaar.
 • Per jaar krijgen bijna 105.000 mensen kanker in Nederland.
 • 1 op 3 mensen in Nederland krijgt kanker.
 • In 2011 bedroegen de zorgkosten van kanker 4,3 miljard euro.

Cijfers over Diabetes:

 • Het besef dringt door dat diabetes een belangrijke rol speelt bij andere ziekten (zoals hart- en vaatziekten) en de sterfte als gevolg van deze ziekten.
 • Veel sterfgevallen zijn het gevolg van complicaties van diabetes,
 • In 2014 overleden 2.761 personen met diabetes als onderliggende doodsoorzaak.
 • In 2014 waren er naar schatting 1.078.400 mensen met diabetes bekend bij de huisarts.
 • Ongeveer 90% van alle bekende diabetespatiënten heeft type 2 diabetes.
 • Alle overige diabetespatiënten hebben type 1 diabetes.
 • Tijdens een bevolkingsonderzoek (2009/2010) bleek dat een kwart van de mensen bij wie diabetes werd vastgesteld niet wist dat ze diabetes hadden.
 • In 2011 bedroegen de kosten van diabeteszorg bijna 1,7 miljard euro.</li>

Cijfers over depressie:

 • Het totaal aantal mensen met een stemmingsstoornis in 2011 wordt geschat op 800.000.
 • 293.800 mensen zijn bij de huisarts geregistreerd met een depressieve stoornis dan wel dysthymie.
 • Jaarlijks overlijden ongeveer 1.500 mensen door zelf toegebracht letsel.
 • Bij circa 70% van deze gevallen was sprake van depressie.
 • Depressie staat op de vierde plaats in de lijst van ziekten met de hoogste ziektelast.
 • In 2011 gedroegen de kosten van de zorg voor depressie 1,6 miljard euro.

Cijfers over Parkinson:

 • Het aantal nieuwe patiënten met een vorm van parkinsonisme werd in 2011 geschat op 3.708.
 • Op 1 januari 2011 waren er 29.000 mensen met parkinsonisme (inclusief ziekte van Parkinson).
 • In 2011 overleden bijna 1.300 personen aan parkinsonisme.
 • In 2011 bedroegen de kosten van de zorg voor de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme 267 miljoen euro.

Cijfers over HIV/aids:

 • Tot en met december 2014 zijn in totaal 22.797 patiënten met aids of hiv-infectie geregistreerd.
 • Daarvan was 90% eind december 2014 nog in leven/
 • Eer werden 1.076 nieuwe aanmeldingen van hiv-positieve personen gerapporteerd
 • Er stierven 121 mensen met hiv of aids als primaire doodsoorzaak.
 • In 2011 bedroegen de kosten van de zorg voor hiv en aids 164 miljoen euro.Bron cijfers: https://www.volksgezondheidszorg.info/onderwerpen

 

 

_

 

_