E-mails en reacties

Massagekaart kopenBuy massagecard

Als laatste heb ik de regering op de hoogte gebracht van de laatste veelbelovende ontwikkelingen in Sierra Leone, waar ik onderstaand antwoord op kreeg. De volgorde van de e-mailwisseling en de brief die ik aan Premier Rutte schreef gaat van het laatste naar het eerste schrijven als volgt:

Finally I informed the Dutch Government of the very promising developments in Sierra Leone, after what they declined my request completely.  The rank of the e-mails and my written letter to the Dutch Prime Minister Marc Rutte, are, in the original language, placed by the latest date of writing.

——————————————————–
From: _Dienstpostbus VWS Voorlichting <voorlichting@minvws.nl>
Subject: RE: ebola bestrijding
Date: January 28, 2015 9:59:25 AM GMT+01:00
To: ‘Jolanda’ <jolanda@mardanmassages.nl>

Geachte mevrouw De Vries,

Het ministerie van VWS heeft wederom kennis genomen van uw mail. Zoals wij eerder aangegeven hebben kunnen wij hierin niets voor u betekenen. Artsen zonder Grenzen zendt namelijk haar artsen met tropenervaring en – competenties naar de door ebola getroffen landen uit. Wij beschouwen daarom de correspondentie over dit onderwerp hiermee als afgedaan.

Met vriendelijke groeten,

Willy Storm
Publieksvoorlichter
Directie Communicatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

——————————————

Van: Jolanda [mailto:jolanda@mardanmassages.nl]
Verzonden: vrijdag 23 januari 2015 16:24
Aan: _Dienstpostbus VWS Voorlichting
Onderwerp: Re: ebola bestrijding

Geachte mevrouw Storm,

Hartelijk dank voor uw antwoord van 08 december 2014.

Wederom verzoek ik u dit schrijven, de hierna volgende bevindingen, en bevindingen die ik reeds eerder aan U, Mevr. Imke Reintjes, Dhr. van Gelderen, en Dhr. Janssens van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurde, onder de persoonlijke aandacht van Premier Rutte en de ministers Ploumen, Koenders en Schippers te brengen.

Uwe excellenties,

Al mijn inspanningen in de maanden november en december 2014 ten spijt werden diverse verzoeken mijnerzijds voor uitzending naar Sierra Leone om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de Ebola epidemie in West-Afrika niet door de Nederlandse regering gehonoreerd. Omdat ik u van belangrijke informatie en links naar wetenschappelijke onderzoeken wilde voorzien schreef ik mijn eerste e-mail op 09 november aan Dhr. Roelof Janssens van het ministerie van VWS die niet reageerde. Vervolgens schreef ik een e-mail aan Dhr. van Gelderen waarna er e-mailwisseling is geweest.

Tussen toen en nu (09 november 2014 <> 20 januari 2015) zijn er 7691 nieuwe infecties en 3521 fatale aflopen tengevolge van het Ebola virus infectie door de Wereld Gezondheid Organisatie in Sierra Leone, Guinea en Liberia geregistreerd, wat ik heel erg vind omdat door mij gestuurde wetenschappelijke onderzoeken door middel van mijn behandeling in de praktijk gewenst resultaat blijkt te hebben.

Vanwege de non-responsive houding van zowel Nederlandse als Sierra Leonese Overheid heb ik na 08 december 2014 via Facebook contact kunnen leggen met burgers in de getroffen gebieden. Hierop is op 08 januari 2015 een eerste team van mensen die de behandeling doorgeven om infectie te voorkomen in Sierra Leone in het District Bombali van start gegaan.

Het verschil met vergelijkbare districten Port Loko, Western Urban Area & Western Rural Area zijn vrijwel direct waarneembaar waarvoor ik een opsomming op de hierna volgende link heb gemaakt van situatie rapporten die te lezen zijn op: http://health.gov.sl/?page_id=576 van het ministerie van Gezondheid & Sanitair van Sierra Leone op:
http://www.antistress.solutions/wp-content/uploads/2014/08/Situation-report-Bombali-Government-of-Sierra-Leone-Ministry-of-Health-and-Sanitation-and-comparison-with-Port-Loko-Western-Urban-and-Western-Rural-made-by-Jolanda-de-Vries-www.antistress.solutions-.pdf.

Situation report 238, 21-01-2015:

Confirmed cases Bombali 979 + 14 compared with 31-12-2014.
Confirmed cases Port Loko 1297 + 105 compared with 31-12-2014.
Confirmed cases Western Urban 2004 + 140 compared with 31-12-2014.
Confirmed cases Western Rural 1102 + 92 compared with 31-12-2014.

Dit duidt dat mijn behandeling de voor het vaccin gewenste resultaat, een toename van CD8 T-cellen, die met name nodig zijn in geval van acute infecties in gang zet. Zeker is dat mijn behandeling een toename van CD4 T-helper cellen, nodig voor langdurige protectie tegen het Ebola virus in gang zet.

Om reden van de ‘bewezen’ effectiviteit van mijn behandeling vraag ik u mij, met goedkeuring van en begeleiding door staffunctionarissen van de Sierra Leonese Overheid naar Sierra Leone uit te zenden, met de toezegging dat mij alle middelen en toegang voor het uitvoeren en/of het leren van de behandeling aan patiënten die daar toe in staat zijn ter beschikking worden gesteld en dat ik vrij ben om dat op een door mij gewenste wijze te doen, en post-ebola volledige financiële ondersteuning van de Nederlandse Overheid krijg om een opleiding Westerse Geneeskunde en massage in Freetown, Sierra Leone te starten, en in deze stad een ziekenhuis te openen waar afgestudeerde studenten na hun opleiding kunnen werken.

Hoewel het niet mijn keuze is en ik het heel vervelend vind dit te schrijven informeer ik u dat ik, omwille van levens van honderden mensen, voornemens ben volgende week, uiterlijk binnen twee weken, alle door mij aan Mevr. Storm, Mevr. Imke Reintjes, Dhr. van Gelderen en Dhr. Janssens gestuurde informatie en wetenschappelijke onderzoeken aan de media te geven als de Nederlandse Regering mij niet op zeer korte termijn naar Sierra Leone stuurt, om door middel van mijn behandeling een sneller einde aan de huidige Ebola epidemie te maken, waarna of waarnaast Guinea & Liberia kunnen volgen als deze landen dat willen, en niet helpt bij het starten van de gewenste opleiding Westerse Geneeskunde en massage en het te openen ziekenhuis met gratis zorg en gezondheidseducatie voor de lokale bevolking van Sierra Leone.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Hoogachtend,

Jolanda de Vries,

2012 EV Haarlem.
Tel. 06-23324708.

———————————————–

Op dit punt is het overduidelijk dat iemand als ik, die overduidelijk de meest effectieve en klaar voor gebruik behandeling heeft om de Ebola epidemie in Sierra Leone, Guinea en Liberia te beëindigen, niet getolereerd, laat staan geaccepteerd wordt door Overheden, wereldwijd opererende organisaties en farmaceutische bedrijven, om reden dat er veel minder geld verdient wordt als burgers zelf leren lichaamseigen kracht te stimuleren, waarmee mogelijkheid om te genezen van dodelijke virusziekten als Ebola en deze preventief te voorkomen toeneemt.

Om deze reden heb ik massagekaarten van de behandeling gemaakt, contact gelegd met locale bewoners die massagekaarten uit gaan delen en een actie gestart om geld in te zamelen met verkoop van massagekaarten (door download) in Nederland, waarvan ik massagekaarten kan laten maken, en versturen naar Sierra Leone, Guinea en Liberia.

At this point it is clear no involvement by some-one like me, who has clearly the most effective and ready to use treatment to fight and beat Ebola virus disease in Sierra Leone, Guinea and Liberia, will not be tolerated, let alone accepted, by Governments, worldwide operating organizations and pharmaceutical companies for reason far less money will be earned if citizens learn how to stimulate bodies own strength which increases bodies own ability to cure and prevent deadly diseases like Ebola.      

For this reason I’ve made massage cards from the treatment, made contact with locals whom are going to hand over the massage cards started an action to raise funding (by downloading) for producing massage cards and sending them to Sierra Leone, Guinea and Liberia in the Netherlands.

Read important life-saving Ebola information on: http://www.antistress.solutions/what-every-one-should-know-about-ebola/

————————-

DECEMBER 9th 2014: geen antwoord ontvangen / no answer was received

To: sierraleoneembassy@brutele.be
What I found to end Ebola epidemic asap.
His Excellency Ibrahim Sorie,

For one month now I try to get through to the Dutch Pre-minister and the Dutch minister of Health and Foreign affairs and wrote following e-mails on december first and december seventh to the contact-person of Sierra Leone’s Statehouse, with-out success until now.

Media, doctors and WHO officials say it is not going well in Sierra Leone where more people survive when tending patients home, here lays the solution to the epidemic. But no-one talks about it.

I want to help because this is the best way for long term and probably short term protection you’re people can learn them selfs if I can teach them, if you’re Government, WHO ore UN will help me do this.

Hoping you’ll find reasons to support me.

Looking forward to you’re answer,

Yours sincerely,

Jolanda de Vries.
Haarlem,
Holland.
Tel.: 0031(0) 6 233 247 08
From: Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl>
Subject: Best information to end Ebola epidemic
Date: December 7, 2014 12:22:24 PM GMT+01:00
To: “jkawusu-konte@statehouse.gov.sl” <jkawusu-konte@statehouse.gov.sl>

Dear mr. Kawusu-Konte,

I hope you received and read my e-mail from december first. Read further content of this message on December 7th.

Rijksoverheid - Ambassade S.L. in Brussel

————————–

08 DECEMBER 2014:

Geachte mevrouw De Vries.

Bedankt voor uw e-mail. Ook deze mail heb ik ter kennisgeving doorgestuurd naar de verantwoordelijke beleidsdirectie. Mocht de beleidsdirectie nog aanvullende informatie van u nodig hebben zullen zij contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Willy Storm
Publieksvoorlichting

————————–

07 DECEMBER 2014:

Van: Jolanda [mailto:jolanda@mardanmassages.nl]
Verzonden: zondag 7 december 2014 12:47
Aan: _Dienstpostbus VWS Voorlichting
Onderwerp: Re: ebola bestrijding

Geachte mevrouw Storm,

Hartelijk dank voor uw vriendelijke antwoord dat mij sterkt alles in het werk te stellen evidence based onderzoek voor deze veelbelovende behandeling te krijgen, waarvoor ik u vriendelijk verzoek hierna volgende e-mails die ik aan de contactpersoon van de regering van Sierra Leone stuurde onder persoonlijke aandacht van premier Rutte en de ministers Koenders en Schippers te brengen,
waarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Met vriendelijke groeten,

Jolanda de Vries.

Dear mr. Kawusu-Konte,

I hope you received and read my e-mail from december first. Zie verdere inhoud onder december 7th 2014.  

————————–

DECEMBER 7th.  2014: geen antwoord ontvangen

From: Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl>
Subject: Best information to end Ebola epidemic
Date: December 7, 2014 12:22:24 PM GMT+01:00
To: “jkawusu-konte@statehouse.gov.sl” <jkawusu-konte@statehouse.gov.sl>

Dear mr. Kawusu-Konte,

I hope you received and read my e-mail from december first. With this mail I send you remarkable deviating differences on World Health Organisation Ebola response roadmap – Situation reports on decrease death rates in Sierra Leone in in case you have not noticed on following link; http://www.antistress.solutions/wp-content/uploads/2014/12/World-Health-Organization-Ebola-response-roadmap-Situation-reports-summarize.pdf , and rectification of the second paragraph from my first e-mail, it was a wrong sentence, I apologise.

It does explain why Sierra Leone have better survival rates than Guinea and Liberia. “Viruses multiply in cells after which cell-death/apoptosis in immune-system, organs and blood vessels follows, after cell-death new replicated viruses enter healthy cells to multiply after which cell-death/apoptosis of these cells follows, replicated viruses enter more cells and so on, until in to many cases eventually death follows.
On august 29th. Sierra Leone had with 422 deceased 9.23% more survivors, probably due to better working immune-systems of Leoneon people compared with Guinean and Liberian people.
Before the UN started the Ebola Emergency Response mission on october 1st. survival rate in Sierra Leone was 73,1% (26,99%), in Guinea 38,29% (61,71%) Liberia 45,94% (54,06%).
From october 1st. until october 15th. suvival-rate in Sierra Leone decreases to 63,63%, it increases Guinea to 42,73%, and in Liberia to 42,15%.
After leader of disease control and preventions Dr. Peter H. Kilmarx approved tending patients home in Sierra Leone on october 10th. survival-rate in Sierra Leone increased up to 78,32% on december 4th. (21,68%), compared to survival-rate in Guinea in this period of 38,29% (61,71%) in Guinea, and in Liberia of 58,76% (41,24%).
When tending patients home 22 out of one hundred people who are infected with Ebola-virus die, instead 37 people who are infected with Ebola-virus out of one hundred under massive UN-control.
Summary: When tending patients home 22 out of one hundred with Ebola-virus people died, under Unites Nations control 37 with Ebola-virus infected people out of one hundred died.
Total infections on august 29th in Sierra Leone 1026, and 7312 on december third = 6286.
Total infections on august 29th. in Guinea 648, and 2164 on december 3 third = 1516.
Total infections on august 29th. in Liberia 1378, and 7635 on december third = 6257.

Death rate between august 29th and december third declined in Sierra Leone 47,38%.
Death rate between august 29th and december third declined in Guinea 7,55%.
Death rate between august 29th and december third declined in Liberia 18,21%. .
The effectiveness of touch, which is common in Sierra Leone and frequently more done when people are ill, resulted in 19.56% higher survival-rate compared with Liberia and 40,03% higher survival-rate compared with Guinea on december 4th. 2014. Because of this I believe touch makes Ebola-virus less lethal, I find National and International pre-ministers, presidents, ministers and politicians should know about this for what I’ll do my at most best to inform by forwarding e-mails like this to executives in order to get a trial with Anti Stress in 3 minutes massage starting with at least 20 patients.

It is to be expected that Anti Stress in 3 minutes massage decreases fatal Ebola-infections and raises protection against the virus on healthy human, older human & human with pre-existing health conditions.

For comparison I send research on the GlaxcoSmithKline vaccine published on: http://www.nhs.uk/news/2014/11November/Pages/Ebola-vaccine-shows-promise-in-human-trials.aspx

According to this tests 15 out of 20 people who volunteered in the phase one trail showed ‘no serious, mild tot moderate symptoms included’ side-effects. The research was carried out by researchers from National Institutes of Health in Maryland, GlaxoSmithKline Vaccines in Belgium and the University of Naples for what I summarize the following:
one person had a severe fever of 39.9C and one person had a mild temperature within eight to 24 hours of the higher injection dose; both resolved within one day
The blood tests of three people (one low dose, two high dose) showed that the time it took for their blood to clot had roughly doubled; in addition, four people (one low dose and three high dose) had low white blood cell counts (the cells that fight infection) in the days following the injection
Ten people had mild tenderness at the injection site, but no-one had any redness or swelling
One person felt moderately unwell after the injection and nine felt mildly unwell
Subsequent tests found that longer-term immunity for up to 10 months was improved by giving a booster dose.

The study’s primary goal was to assess the safety of the vaccine in humans, but tests to determine if the vaccine might be effective were also promising at four weeks: nine low-dose volunteers and 10 high-dose volunteers had antibodies against the Zaire strain (responsible for the current outbreak), seven low-dose volunteers and eight high-dose volunteers had antibodies against the Sudan strain this studio says. More important, only in nine volunteers where the Ebola-fighting CD8 T-helpercells detected, as published on: http://www.nih.gov/news/health/nov2014/niaid-28.htm

I’m not a doctor, I’m a women who had urgent needs to find out why cancer could kill my spouse within four month at 50 years of age in 2011. This made me the best in finding answers to questions every-body has. It learned me ‘Internet has all the answers’, always.
According to following information (Read full text and follow links on my Ebola webpage, link: http://www.antistress.solutions/what-every-one-should-know-about-ebola/ ) more people will survive.

If the immune system of a person resists the attack studies say persons have bigger chance to outlive the disease, more important,”There is strong epidemiological evidence that once an individual has resolved an Ebola virus infection, they are immune to that strain” (2). This makes survivors at most importance to overcome the current Ebola-epidemic.

Pharmaceutical companies like GlaxcoSmithKline are working on vaccines that enhance CD8 T-helper cells and antibodies, which are important defence in case of acute infection not for long term protection. Enhancement of CD4 T-helper cells and antibodies is needed for long term protection against the Ebola-virus (A).

Significant increase of CD4 T-helper cells and antibodies are shown after massage if received on a regular basis (B), Studies 3, 4, 5, 6 show enhancement of CD4 T-helper cells and antibodies as well as Natural Killer cells after (pressure) massage. Increasing these cells with Anti Stress in 3 minutes massage one to four times per 24 hours stimulates immune-function.

Because of this it is to be expected that Anti Stress in 3 minutes massage decreases fatal Ebola-infections and raises protection against the virus on healthy human, young and older human and human with pre-existing health conditions, which is questioned by GSK (GlaxcoSmithKline) vaccine (7) by GSK directors themselves on younger and older human and human with pre-existing health conditions, wherefore I ask politicians to allow me to run a trial in West-Africa with Anti Stress in 3 minutes massage.

When I teach Anti Stress in 3 minutes massage to Ebola survivors, who are now immune, with safety measures, they can give and teach it to patients one degree more ill. Recovered patient again give and teach it to patients one degree more ill and so on until people are to ill to recover. When the first trial is indeed successful there are many ways to teach population in order to have long term protection against the Ebola virus and who knows maybe even against HIV.

Anti Stress in 3 minutes massage not only has shown in first lab.results to be able to enhance immune function, it also has shown to have positive effects on pancreas- and kidney function, which is of great importance in recovery of diabetes type 2, recovery from diabetes type 1 & prevention from kidney-dialyses for as good as it can get. Doctors say there is no cure yet, these lab.results show first evidence there is.

Because I find doctors and media poorly judge Sierra Leone which is the country most people survive, I hope to work with Leoneon people and be able to collaborate with to make Sierra Leone a prosperous country that thrives on this new way of healthcare rich and famous people from around the world go to to cure, where this healthcare is shared with mid- and lower-class people by TV-programs, Internet and apps., which will be available worldwide in order to make Sierra Leone one of the most, if not the most healthy country in the world.

I did my at most best to wright proper good spelled English, do the right math and choice of words while working with difficult scientific information, if any is written incorrect I apologise in advance which I prefer above lake of information that can end this current Ebola epidemic.

Looking forward to work with you’re Government on finding long term, solid, evidence based solutions and protection against Ebola and other diseases with Anti Stress in 3 minutes massage.

Yours sincerely,

Jolanda de Vries.
Haarlem.
Holland.
E-mail: jolanda@mardanmassages.nl
Tel.: 0031 (0)6 2 33 247 08

From: Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl>
Subject: This may help beat Ebola
Date: December 1, 2014 8:03:25 PM GMT+01:00
To: jkawusu-konte@statehouse.gov.sl

Dear mr. Kawusu-Konte,

My name is Jolanda, I’m from Holland, age 56, following Ebola close and want to tell you about scientific research I found online and results of a 3 minute massage I created and work with since 2008. Read further content of this message on December 1st. 

————————–

03 DECEMBER 2014:

On Dec 3, 2014, at 10:13 AM, _Dienstpostbus VWS Voorlichting <voorlichting@minvws.nl> wrote:

Geachte mevrouw De Vries,

Namens de verantwoordelijke directie wil ik u hartelijk danken voor uw reactie en de moeite die u heeft genomen. Wij hebben kennis genomen van de inhoud van uw mails en wensen u succes met uw behandelingen.

Met vriendelijke groeten,

Willy Storm
Publieksvoorlichter
Directie Communicatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
070 – 3406049

—————————-

Op 3 december 2014 ontving ik antwoord van de plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst op mijn brief aan Premier Rutte van 24 november 2014.

Antwoord R. 3 december 2014.

 

E-MAIL-WISSELING MET DE RIJKSOVERHEID 23 NOVEMBER TOT EN MET 03 DECEMBER 2014:

On Dec 3, 2014, at 10:13 AM, _Dienstpostbus VWS Voorlichting <voorlichting@minvws.nl> wrote:

Geachte mevrouw De Vries,

Namens de verantwoordelijke directie wil ik u hartelijk danken voor uw reactie en de moeite die u heeft genomen. Wij hebben kennis genomen van de inhoud van uw mails en wensen u succes met uw behandelingen.

Met vriendelijke groeten,

Willy Storm
Publieksvoorlichter
Directie Communicatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
070 – 3406049

Van: Jolanda [mailto:jolanda@mardanmassages.nl]
Verzonden: woensdag 26 november 2014 20:59
Aan: _Dienstpostbus VWS Voorlichting
Onderwerp: Re: ebola bestrijding

Geachte mevrouw Storm,

Daar heb ik begrip voor, hartelijk dank.

Hoewel nog veel te vroeg om te juichen zie ik aan de hand van Ebola response roadmaps van de WHO een daling van het aantal geregistreerde sterfgevallen aan Ebola van 50.6% op de roadmap van 29 augustus, naar 45.9% op de roadmap van 30 september, naar 35.7% op de roadmap van 26 november op het aantal geregistreerde besmettingen. Voor de mensen in West-Afrika hoop ik dat deze trend zich doorzet, dan zou de epidemie begin volgend jaar voorbij kunnen zijn waarbij ik echt hoop dat de beleidsdirectie zich bewust is dat zal blijken dat mijn behandeling, waarvan ik video en schriftelijke les met foto’s ter beschikking zou willen stellen maar ik heb geleerd dat alles wat je gratis weggeeft geen waarde heeft, voor met name een toename van de voor het immuunsysteem belangrijke Natural Killer cellen die functie behouden het virus te bestrijden zorgt waardoor meer mensen kunnen overleven.

Met vriendelijke groeten,

Jolanda de Vries
Tel.: 06-23324708

On Nov 26, 2014, at 4:50 PM, _Dienstpostbus VWS Voorlichting <voorlichting@minvws.nl> wrote:

Geachte mevrouw De Vries,,

Ik heb uw mail voor advies doorgestuurd aan de verantwoordelijke beleidsdirectie. Het duurt daardoor helaas wat langer om uw vraag te beantwoorden. S.v.p. uw begrip hiervoor?

Met vriendelijke groeten

Willy Storm
Publieksvoorlichting VWS
070 – 3406049

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Uw kenmerk is E3182199

www.rijksoverheid.nl
— Original Message —
From: jolanda@mardanmassages.nl
Received: 11/23/14 4:14:40 PM CET
To: Informatie Rijksoverheid
Subject: Ebola bestrijding

Referring website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/contact/informatie-pers

Aard van uw vraag: Privé
Aanspreekvorm: Mevrouw
Naam: J.M. de Vries

Telefoonnummer: 06-23324708

E-mailadres: jolanda@mardanmassages.nl

Organisatie:

Onderwerp: Ebola bestrijding

Vraag:
23-11-2014.

L.s., Geachte heer, mevrouw,

Omdat het zoals u beschrijft niet mogelijk is om bijlagen mee te sturen, terwijl ik belangrijke informatie met betrekking tot het bestrijden van de Ebola crisis voor minister Koenders van buitenlandse zaken heb, heb ik ervoor gekozen mijn e-mail met bijlagen aan de woordvoerder voor ontwikkelingssamenwerking van minister Koenders Dhr. van Gelderen te sturen, met het verzoek mijn e-mail aan de minister door te sturen daar ik geen reactie op eerder schrijven aan minister Schippers van de minister, haar woordvoerder of het ministerie (zie kenmerk E3178399) heb gekregen. Verstuurde informatie zal ik per brief aan premier Rutte sturen.

Hoogachtend,
Jolanda de Vries.

Referentienummer: E3178399

— Original Message —
From: jolanda@mardanmassages.nl
Received: 11/14/14 3:40:44 PM CET
To: Informatie Rijksoverheid
Subject: Ebolavirus bestrijden

Referring website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/contact

Aard van uw vraag: Privé
Aanspreekvorm: Mevrouw
Naam: J.M. de Vries

Telefoonnummer: 06-23324708

E-mailadres: jolanda@mardanmassages.nl

Organisatie:

Onderwerp: Ebolavirus bestrijden

Vraag:
L.S.,

9 november heb ik kennis, feiten, wetenschappelijk onderzoek en verzoek tot onderzoek naar behandeling vanwege overtuiging dat dit het Ebola virus kan bestrijden naar roelof.janssens@minwvs.nl gemaild omdat de informatie niet via dit formulier kon worden verstuurd met het verzoek mijn e-mail aan minister Schippers door te sturen, waar ik na herhaal-verzoek op 13-11 nog geen reactie op heb gekregen en het mijn burgerplicht is mevrouw de minister op de hoogte te brengen en om onderzoek te vragen temeer de WHO verwachting ebola-middelen vandaag heeft teruggeschroefd en het aantal besmettingen en doden wederom stijgt, waarvoor ik u verzoek Dhr. Janssens naar mijn e-mail te vragen waarna ik snel van u hoop te horen omdat naar ik aanneem mevrouw de minister iedere mogelijkheid het levensgevaarlijke virus te bestrijden zal willen onderzoeken, waarvoor bij voorbaat mijn dank.

Hoogachtend,
Jolanda de Vries.

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .

—————————

December 1st 2014: geen antwoord ontvangen / no answer was received

From: Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl>
Subject: This may help beat Ebola
Date: December 1, 2014 8:03:25 PM GMT+01:00
To: jkawusu-konte@statehouse.gov.sl

Dear mr. Kawusu-Konte,

My name is Jolanda, I’m from Holland, age 56, following Ebola close and want to tell you about scientific research I found online and results of a 3 minute massage I created and work with since 2008:
There are scientifically proven connections between enhancing effects of the immune system on people that have had massagetherapie.
Share lab.results of enhanced immune-system and organ-function on people after this 3 minute pressure massage received on a daily base named Anti Stress in 3 minutes massage.
Viruses multiply in cells after which cell-death/apoptosis in organs follow, replicated cells enter more cells to multiply and so on, until, in to many cases, eventually death follows. Survivors have better working immune-systems, so if immune-systems are stimulated more people will survive.

This is the reason I really believe this particular massage strongly will contribute to end the Ebola outbreak for which I voluntarily offer to give sequences to 10 to 20 Ebola patients as trial in Freetown Hospital. Anti Stress in 3 minutes massage has shown to stimulate immune-system as well as organ-functions I send as PDF attachment. When impairment occurred in stressful period enhancement followed by raising the amount of Anti Stress in 3 minutes massages per day as you can see on the lab.results from Ria Stoker on the PDF attachment.
http://www.antistress.solutions/wp-content/uploads/2014/10/Results-Anti-Stress-in-3-minuten-massage®-©-2014-Jolanda-de-Vries-e-mail-jolanda@mardanmassages.nl_.pdf

My treatment most certainly will be disapproved by doctors who are used to work with medicine and supported by companies like GSK who earned 5.4 billion Euro’s net/after tax in 2013 as you can see at http://nl.investing.com/equities/glaxosmithkline-financial-summary?cid=29516 . As good as it is medicine exist, knowledge of nature and power human body has to fight disease degenerates due to pollution and stress, it sadly fails with disease as result if not brought back by stimulation body’s own processes on a frequent basis, of which the immune-system is needed to eliminate bacteria and viruses before they multiply explosive. I think if anything other than vaccination will accelerate solution it is Anti Stress in 3 minutes massage, only thing needed is permission for trial to find out.
My son recovered from Pfeiffer’s disease within 2 weeks.
I was free from deviating cells after a probable HPV infection within 8 weeks.
Both are virus infections.
As shown in the lab.results kidney and pancreas function improved, probably due to activation of stem cells ore slowing down mitosis on which in case of Ebola, and maybe even malaria and HIV there are more non infected immune cells to fight the virus and/ore bacteria.

How to beat Ebola and win:

Survivors are the strongest people in the world! They are now treated as leprous but have build immunity against the virus as scientists say. This makes them special forces who fight Ebola-virus in my plan.
If I can run first sequences of Anti Stress in 3 minutes massages on a group of 10 to 20 new diagnosed patients in Freetown we will know if more patients survive. If indeed successful survival rate increase. According to scientists these people are immune for the Ebola-virus whom are therefor highly competent to learn Anti Stress in 3 minutes massages and give it to other patients. Survivors of the first sequences learn Anti Stress in 3 minutes massage. They are allowed to give it to patients who are one ore two days longer sick. Survivors of these patients also learn Anti Stress ion 3 minutes massages and give it to patients who are one ore two days longer sick, en so on until the moment patients do not recover. Three to four Anti Stress in 3 minutes massage per day is save, probably more, bloodsamples will tell.

If successful after first sequences simultaneously buryal-teams, healthcare-workers and healthy citizens learn Anti Stress in 3 minutes massages and give it to each-other for prevention of the disease.

In the past weeks I have send e-mails to the Dutch minister of Foreign Affairs who declined my request, the Dutch minister of Healthcare, Well-being and Sports who answered the board of directors will look in to this and wrote a letter to Dutch Pre-minister Rutte to send me to Sierra Leone of which I believe if you’re President his Excellency Dr. Koroma calls Pre-minister Rutte personally and ask him to send for me in order to find out if this plan works Pre-minister Rutte will make resources available for flight and costs of stay and give me permission to go. I’m well aware of the risks of massaging Ebola-patients but keep on thinking “what if this can stop the Ebola epidemic”, would you want to know? The mark of my e-mail to Dutch Ministry of Health, Well-being and Sports is registered at the Ministry under number: E3182199

More than ever it seems World’s health lays in the hands of companies like GlaxoSmithKline. If Anti Stress in 3 minutes massage is the reason the WHO declares Sierra Leone Ebola-free before Liberia, where vaccination starts in January, and Guinea. I’m thinking about sharing parts of ownership of the massage and idea’s with the help of the Presidential Cabinet of Sierra Leone with Ebola-survivors who help make Sierra Leone the prosperous land it can be. Survivors who stop contribute in labor and development lose their share. If cameramen film my whereabouts, massages and work from start a documentary, movie, format for a program, app. for computer & smartphones can be made. Hotels become health-resorts for rich and famous people to cure partly ore completely from virus- and bacteria diseases, kidney-insufficiency, diabetes type 2 and 1 and other diseases, with my idea’s for development and management health improves, health-deteriation stops, medicine-use declines, and you’re citizens have work.
Besides that childcare, sanitation, education and schools are a long time dream of mine.

Hope to hear form you soon,

Many thanks in advance,

Sincerely,

Jolanda de Vries,
Haarlem.
Holland.
E-mail: jolanda@mardanmassages.nl
Tel.: 0031(0)623324708

—————————

Op 24 november stelde ik Premier Rutte op de hoogte van mijn inspanningen

Brief R. 24 november 2014

——————–

24 NOVEMBER 2014

Geachte mevrouw Maas,

Dank voor uw antwoord. Geld heeft geen zin anders dan er chloor, beschermende pakken en lijkzakken voor te kopen als er geen doeltreffende behandeling is wat mijn behandeling in potentie kan zijn, daarom had ik een positief antwoord verwacht.

ik zal mijn weg gelijkerwijs vervolgen aandacht voor mijn behandeling bij nationale en internationale politici en regeringsleiders te vragen, tot er een proef en wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan.

Hoogachtend,

Jolanda de Vries.

————————–

24 NOVEMBER 2014:

On Nov 24, 2014, at 2:22 PM, ebolataakgroep <ebolataakgroep@minbuza.nl> wrote:

Geachte mevrouw de Vries,

Veel dank voor uw bericht. Voorlichting en goede gezondheidszorg zijn cruciaal in de aanpak van Ebola en we waarderen uw inzet hierin. We zijn ons terdege bewust van de ernst van de situatie en dragen actief bij aan de bestrijding van Ebola. Via verschillende kanalen heeft Nederland tot nu toe 37,4 miljoen euro bijgedragen aan het terugdringen van deze epidemie.

Hoezeer ik uw inzet om een bijdrage te leveren aan het indammen van Ebola ook waardeer, kan ik helaas niet ingaan op het verzoek om gezamenlijk acties op te zetten. De Nederlandse overheid werkt in dergelijke situaties uitsluitend via multilaterale kanalen, die hun hulpinspanningen onderling coördineren. Uitgangspunt bij humanitaire hulp is dat het terecht moet komen bij die slachtoffers die dat het hardst nodig hebben. Om dit te kunnen realiseren dient de hulp zo gecoördineerd mogelijk te worden gegeven. Alleen door goede coördinatie kan worden verzekerd dat de hulp niet versnippert en dat lacunes en overlappingen worden voorkomen. We hebben gekozen voor drie kanalen om hulp te geven: de VN, het Rode Kruis en de grotere NGO’s.

Financiering van wetenschappelijk onderzoek valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wellicht dat u hiervoor contact kunt opnemen met een onderzoeksinstituut.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Judith Maas
Coördinator Ebola taakgroep

—Original message—

From: “Jolanda” <jolanda@mardanmassages.nl>
Sent: 23 nov. 2014 15:48
To: “Gelderen, Herman van” <Herman-van.Gelderen@minbuza.nl>
Subject: Immuunverhoging kan Ebola (preventief) bestrijden t.a.v. minister Koenders
Geachte Heer van Gelderen,

Gezien de urgentie (zie verder e-mail aan en antwoord van Dhr. van Gelderen van 24 november 2014.

————————–

24 NOVEMBER 2014:

Geachte Mevrouw De Vries,
Dank voor uw mail.
Deze zal ik voorleggen aan de speciale ebola taakgroep van het ministerie.
Met vriendelijke groeten,
Herman van Gelderen
woordvoerder minister Ploumen
—Original message—
From: “Jolanda” <jolanda@mardanmassages.nl>
Sent: 23 nov. 2014 15:48
To: “Gelderen, Herman van” <Herman-van.Gelderen@minbuza.nl>
Subject: Immuunverhoging kan Ebola (preventief) bestrijden t.a.v. minister Koenders

————————–

23 NOVEMBER 2014:

Rijksoverheid 3

—Original message—

From: “Jolanda” <jolanda@mardanmassages.nl>
Sent: 23 nov. 2014 15:48
To: “Gelderen, Herman van” <Herman-van.Gelderen@minbuza.nl>
Subject: Immuunverhoging kan Ebola (preventief) bestrijden t.a.v. minister Koenders
Geachte Heer van Gelderen,

Gezien de urgentie rondom de Ebola crisis heb ik ervoor gekozen mijn volledige bericht aan u te sturen en u te vragen of u deze informatie met belangrijke wetenschappelijke onderzoeken aan de minister van buitenlandse zaken minister Koenders door wilt sturen met de notitie dat ik het ministerie van buitenlandse zaken van mijn schrijven aan u verwittig en deze informatie per brief aan premier Rutte verstuur, waarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Hoogachtend, Jolanda de Vries.
Weledelgestrenge heer,

Recent heb ik minister Schippers, vice president external scientific collaborations van GlaxoSmithKline Europe, professor doctor Jan Raaijmakers, en het kantoor van de Verenigde Naties in Brussel informatie gestuurd waar zij niet op gereageerd hebben, wat de reden is dat ik u en premier Rutte op de hoogte breng van mijn inspanningen en e-mails die ik hen stuurde, omdat immuunverhoging de enige manier is om Ebola te bestrijden. Natural Killer cellen spelen een cruciale rol. Uit wetenschappelijk onderzoek uit 2007 blijkt namelijk dat het Ebola virus lymfocyten uitschakelt, maar dat Natural Killer cellen functionaliteit om het virus te bestrijden behouden (zie 1 van mijn e-mail aan minister Schippers), wat de reden is dat drukmassage immuunverhogend werkt (2 t/m 5 van mijn e-mail aan minister Schippers). Hierdoor neemt de kans de epidemie te stoppen toe en worden genezingsprocessen van mensen die besmet zijn gestimuleerd. Uit proeven zal blijken dat mijn behandeling een enorme bijdrage zal leveren omdat de behandeling invloed heeft op verhoging van orgaan en immuunfunctie tot 30% mogelijk tot 50% (zie resultaten Anti Stress in 3 minuten massage, 2e alinea van mijn e-mail aan minister Schippers).

Over verhoging van het immuunsysteem berichtte http://news.sciencemag.org/africa/2014/10/push-gamble-big-mass-production-ebola-vaccines op 8 oktober dat GlaxoSmithKline een Ebola vaccin op vrijwilligers die niet in contact zijn geweest met het virus test die, als deze veilig blijken te zijn en tot de gewenste immuunrespons aanzetten brede ondersteuning van de WHO kreeg om standaard proeven van fase 2 over te slaan en fase 3 in eerste instantie op hulpverleners, verpleegkundigen en gezondheidswerkers in Sierra Leone, Guinea en Liberia te testen.

* Financiering voor fase 3 bestaat nog niet.
* Lange termijn effecten voor de gezondheid zijn niet bekend.
* GSK weet niet hoe snel vaccinproducenten vaccins kunnen maken.
* Hoe zeker is het dat het GSK vaccin mensen tegen het Ebola virus zal beschermen?
* Het GSK vaccin is ontworpen voor preventie niet voor genezing. http://online.wsj.com/articles/experimental-ebola-vaccine-creates-immunity-in-tests-1410191860
* Vaccinatie met het GSK vaccin moet na 10 maanden herhaald worden. http://online.wsj.com/articles/experimental-ebola-vaccine-creates-immunity-in-tests-1410191860

NewLink Genetics ontwikkelt een vaccin dat een Ebola gen combineert met het overdraagbare VSV (weakend vesicular stomatitis virus) wat verzwakking van de blaas, mond en mondslijmvlies ontsteking en koorts tot gevolg heeft op: http://news.sciencemag.org/health/2014/10/ebola-vaccine-underdog?intcmp=collection-ebola

India heeft honderden reizigers uit West-Afrika in quarantaine geplaatst. Daarboven heeft het land op 10 november de eerste man die Ebola genezen is verklaard in quarantaine geplaatst, omdat het virus na genezing nog in sperma aanwezig is. Viroloog Alan Schmaljohn van de universiteit van Maryland waarschuwt dat seksuele transmissie van Ebola, wat met het aan Ebola verwante Marburg virus is gebeurd een belangrijke risicofactor is op: http://www.npr.org/blogs/goatsandsoda/2014/11/18/365015169/india-quarantines-ebola-survivor-because-of-infectious-semen

Een U.S. bio-security panel deed uit angst dat bioterroristen twee verschillende studies van een mutant van de vogelgriep die door fretten op mensen wordt overgedragen in handen kregen, in 2012 een uitspraak dat deze studies die in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de Universiteit van Wisconsin-Madison (respectievelijk geleid door Ron Fouchier en Yoshihiro Kawaoka) te gevaarlijk waren om te publiceren op: http://www.theguardian.com/world/2014/may/20/virus-experiments-risk-global-pandemic wat nu er weer sprake is van een uitbraak van vogelgriep in Nederland vragen bij mij oproept.

Ebola grijpt snel om zich heen. Tussen mijn eerste e-mail aan minister Schippers van 9 november en nu zijn ruim 1700 mensen besmet (totaal 15351waaronder 549 healthcareworkers) en ruim 300 mensen gestorven (totaal 5459 waaronder 315 healthcareworkers). Uit reacties en uitblijven van reacties zoals op mijn e-mails aan minister Schippers blijkt dat ik en mijn behandeling niet serieus genomen worden. Daarom heb ik besloten nationale en internationale regeringsleiders, ministers en hooggeplaatste personen gelijkerwijs in te lichten tot een regering, persoon of organisatie een proef met mijn behandeling in West-Afrika onder healthcareworkers, burgers en patiënten mogelijk maakt en medisch wetenschappelijk onderzoek dat aan standaard internationaal medisch wetenschappelijk onderzoek voldoet instelt waarin ik een adviserende en uitvoerende functie bekleed omdat:

* Mensen met een hoge(re) weerstand gezonder zijn.
* Mensen met een hoge(re) weerstand sneller en vaker genezen na besmetting met virussen of bacteriën.
* Het immuunsysteem van mensen met een hogere weerstand lichaamsvreemde indringers als virussen en bacteriën direct elimineert.
* Deze behandeling de lichaamseigen immuniteit tegen virussen en bacteriën verhoogd wat veel goedkoper en gemakkelijker te distribueren is dan vaccins omdat iedereen het leren kan:

* Door persoonlijke instructie.
* Door verspreiding tekst, uitleg en foto’s middels lesboekjes/flyers waar ik een Nederlandse en Engelse versie van heb voor healthcareworkers en burgers in gebieden zonder Internet of TV.
* Door verspreiding van lesvideo waar ik een Nederlandse versie van heb die als proefopname voor een professionele opname of app. kan worden gebruikt voor healthcareworkers en burgers in gebieden met Internet en TV.

Er moet een structurele preventieve oplossing komen voor levensbedreigende virussen als Ebola en bacteriën als Yersinia pestis die vanuit de natuur of bio-technologische onderzoeksfaciliteiten een nieuwe pandemie kunnen veroorzaken waar HIV/Aids en Mexicaanse griep die respectievelijk 25 miljoen en ruim 17.000 levens eisten recentste voorbeelden van zijn, die zoals nu in Sierra Leone, Guinea en Liberia gebeurd economieën stil leggen en kinderen wezen maakt. Iedere mogelijkheid dat te bestrijden moet worden onderzocht. Als iets oude of nieuwe mutaties die pandemieën kunnen veroorzaken waar geen vaccins voor zijn preventief kan bestrijden dan is het het immuunsysteem, daar heeft mijn behandeling invloed op. Het is een kwestie van kennisoverdracht om het mensen te leren waar ik mij 100% volledig voor inzet.

U begrijpt dat ik als Nederlands Staatsburger wil dat mijn land de oplossing voor de huidige Ebola epidemie vindt die na proef en wetenschappelijk onderzoek de potentie heeft toekomstige pandemieën te voorkomen wat een Nobelprijs voor betrokken onderzoekers waard zal zijn.

Omdat incidentie’s op de Ebola Response Roadmap van de WHO blijven stijgen neemt de urgentie nu te handelen en patiënten te behandelen toe voor wie ik werkelijk hoop dat u in samenspraak met mij door mij uitgedachte acties op touw kan zetten die levens redt. >> http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/?m=20141121
Hoogachtend,

Jolanda de Vries

—————————-

18 NOVEMBER 2014: geen antwoord ontvangen

Jolanda de Vries.
On Nov 18, 2014, at 9:10 PM, Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl<mailto:jolanda@mardanmassages.nl>> wrote to brussels.office@undp.org<mailto:brussels.office@undp.org> :

L.s., Geachte heer/mevrouw,

Op 13 november heb ik de heer Roelof Janssens voor de tweede keer gevraagd onderstaande e-mail met o.a. informatie over Ebola (voor u rood gemaakt) aan de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport minister Edith Schippers door te sturen waar ik nog geen reactie op heb gehad. Zie verder inhoud 18 november 2014.

—————————

18 NOVEMBER 2014: Geen antwoord ontvangen

On Nov 18, 2014, at 9:10 PM, Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl> wrote to brussels.office@undp.org :

L.s., Geachte heer/mevrouw,

Op 13 november heb ik de heer Roelof Janssens voor de tweede keer gevraagd onderstaande e-mail met o.a. informatie over Ebola (voor u rood gemaakt) aan de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport minister Edith Schippers door te sturen waar ik nog geen reactie op heb gehad.

De reden dat ik deze e-mail aan u doorstuur, waar de minister overigens niet van op de hoogte is, is de oproep van Secretaris-generaal Ban Ki-moon van 15 november j.l. meer krachten in de strijd tegen Ebola in te zetten, omdat ik denk en verwacht dat ik een bijdrage kan leveren door de in de e-mail genoemde behandeling aan patiënten te geven, het aan hulpverleners en familieleden van patiënten te leren en/of het preventief aan mensen die nog gezond zijn te leren of dat middels een flyer, lesboekje, video waar ik materiaal voor heb of app te doen, al is het op kleine schaal om te testen of een toename van Natural Killer cellen mensen bescherming tegen het virus verhoogd en welke effecten dat op de gezondheid van patiënten heeft waarbij ik u nog wil vertellen dat een goede gezondheid van mensen voor mij boven alles staat.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie,

Hoogachtend,

Jolanda de Vries.
Website www.antistress.solutions
E-mail: jolanda@mardanmassages.nl
Tel. 0031(0 ) 6 233 247 08

Notificatie van mijn e-mail aan Dhr. Janssens via website Overheid op 14 november (kenmerk E3178399).

—————————

17 NOVEMBER 2014:

Geachte heer of mevrouw,

Uw kenmerk is E3178399

Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar dit ministerie.

Met vriendelijke groet,

Informatie Rijksoverheid
Dear Sir/Madam,

Your reference is E3178399

Unfortunately, we do not have enough information to answer your question.

We have forwarded your question to the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). This Ministry has thorough information on the rules and guidelines for this subject.

Kind regard s,

Public Information Service, Government of the Netherlands

Rijksoverheid 2

—————————

NOVEMBER 16th. 2014: geen antwoord ontvangen / no answer was received

To: info@gatesfoundation.org
Attn. Mr. Gates, Call on Malaria on College Tour, Dutch TV, 14th November.
Dear Sir/Mrs,

Is it possible to forward this e-mail to Mr. Gates.

Thanks in advance, Jolanda de Vries.

Dear Mr. Gates, how are you sir?

Last week in College Tour on Dutch TV you say’d: ‘If you have an idea about malaria, let me know’, I decided to wright you my third e-mail (the first two I wrote on “GATES NOTES’) after doing what I do best, searching for research on the Internet: On http://www.jimmunol.org/content/159/10/4990.abstract?sid=5e944441-9343-49dc-a1b6-881e26e1cee7 I found that ‘activation CD4 + T cell may be an appropriate resolution (for malaria)’. Research on http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091636 showed massage enhances CD 4 cell count and Natural Killer cell count. Natural Killer cells also may be involved in acute clearance of acute hepatitis C in HIV patients, this I found on http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24922598 That Natural Killer cells stay partly functional when the Ebola virus attacks the human body was written in the Journal of Immunology on http://www.jimmunol.org/content/180/6/4058.full (fifth paragraph under ‘Discussion’) of which this is the important part..
In 2008 I developed Anti Stress in 3 minuten massage, a head, neck, back and shoulder pressure massage that helped me clear abnormal cells in 2012 after a probable HPV infection probably through increase of Natural Killer cells of which I have lab.results. It also enhanced kidney and pancreas function in kidney and diabetes type 1 patients up to 30%, this is also shown on lab.results. As experienced expert I have very strong beliefs this massage enhances all cells of the human body if received on a daily basis. It is safe, quick and easy, can be tested in labratories on folentiers ore test persons and/ore I could be send to West Africa to treat patients and teach caregivers wherefore I wrote on the 9th of november via the first spokesman for the press of the Healthcare office named Roelof Janssens to the minister of Healthcare Edith Schippers because I find it is civilians-duty if some-one has the slightest idea to have found salvation in a crisis like Ebola they need to do so. I am convinced I have a solution for this crisis, strong believes this treatment will reduce HIV/aids, HPV with a big chance that enhancement of the immune system with this massage will enable the body to clear parasites from the liver before they can get to the red bloodcells where they hide in these red bloodcells so the immune cells cannot detect them. There is a chance this massage does more for malaria patients than we hope. The only way to find out is to give me a chance to treat patients. When I heard on College tour you went to talk to prime minster Mark Rutte I thought maybe you and him can work together so if this can be reduced this can be done quicker and better and we know sooner if this massage I really belief in with all my hart works.

Because I’m writing you anyway I wanna tell you that I got a an idea when the Apple watch launched for a watch that will detect increase ore decrease of the immune system. This will be helpful in the prevention of cancer of which my spouse died in 2011 at the age of 50. Finding solutions for others not to have to go through such dreadfull event became my therapy, I searched the whole Internet and read everything I could find about diseases and solutions scientists found. Now it is my ideology to help people around the Globe. An amazing watch like this complete with apps that give immune enhancing activities with points for effectiveness of which I became on body changes I experience in running, massage, yoga and core training an expert in how the body responds an how many times work what is far above the current advice may be a great new product for Microsoft. The devices are yet on the market, only not in watches.

I have a website: www.antistress.solutions but work at the Royal Flower Auction Flora Holland in Distribution and hope be able to help people with my knowledge.

Looking forward to you’re answer.

Thank you for you’re time and attention.

Sincerely yours,

Jolanda de Vries.
Haarlem,
The Netherlands.
E-mail; jolanda@mardanmassages.nl
Tel.: 0031(0)6 233 247 08

To complete this e-mail more scientific research about increase Natural Killer cell, T-lymfocytes and dopamin after massage
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15809216

Pupmed 1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25172313

Pubmed 2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19376750

Pubmed 3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091636

Pubmed 4

——————–

14 NOVEMBER 2014:

Bedankt voor uw e-mail.

Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen twee werkdagen een reactie tegemoet zien.

Uw kenmerk is E3178399

Met vriendelijke groet,

Informatie Rijksoverheid

Thank you for your e-mail.

Depending on the nature and content of your message you can expect a reply within two working days.

Your reference is E3178399

Kind regards,

Public Information Service, Government of the Netherlands

Rijksoverheid 

————————–

13 NOVEMBER 2014: geen antwoord ontvangen

On Nov 13, 2014, at 8:08 PM, Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl> wrote to roelof.janssens@wvs.nl:

Geachte heer Janssens,

Allereerst wil ik u vragen of u onderstaande e-mail, welke ik zondag 09 november j.l. aan u verstuurde om reden dat de inhoud wetenschappelijke onderzoeken bevat die ik niet via het contactformulier van de website van de Rijksoverheid kan verzenden hebt ontvangen en mij mede wilt delen of minister Schippers hiervan op de hoogte is gesteld omdat het mijn burgerplicht is ministers en regeringsleiders te notificeren dat ik kennis en feiten heb gevonden en een behandeling genaamd Anti Stress in 3 minuten massage heb ontwikkeld waar ik zeker van ben dat dezelfde resultaten zullen worden behaald als de door mij toegestuurde wetenschappelijke onderzoeken, kennis en feiten, wat naar mijn overtuiging een enorme bijdrage kan leveren in het keren van de Ebola-crisis waarvan de WHO op 09 november wederom een toename van besmettingen en doden meldt, waar ik mevrouw de minister als eerste van wil verwittigen en verzoeken mij te contacteren om mijn ideeën omtrent (wetenschappelijk) onderzoek naar deze behandeling, waar op korte termijn eerste resultaten bekend van kunnen zijn, en de wijze waarop hulpverleners, verpleegkundigen en burgers in door Ebola getroffen landen de behandeling kunnen leren te bespreken en uit te voeren is, waarvoor mijn hartelijke dank.

Weledelgestrenge vrouwe,

Mijn naam is Jolanda de Vries, ik ben 56 jaar, sinds 1996 masseur en heb van 2000 tot 2010 mijn eigen praktijk op de Koninklijke Bloemenveiling Flora Holland vestiging Aalsmeer gehad waar ik tot 2012 in dienstverband medewerkers de behandeling die onderwerp van dit schrijven is heb mogen geven, maar ben na het overlijden van mijn partner in 2011aan kanker meer onderzoeker van wetenschappelijke onderzoeken en studies geworden.

Weledelgestrenge vrouwe,

Mijn naam is Jolanda de Vries, ik ben 56 jaar. Zie verdere inhoud onder 09 november 2014.

—————————

09 NOVEMBER 2014: geen antwoord ontvangen

On Nov 9, 2014, at 5:35 PM, Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl> wrote:

Geachte Heer Janssens,

Gezien de urgentie rondom Ebola heb ik ervoor gekozen mijn volledige bericht aan u te sturen omdat mevrouw de minister direct belangrijke wetenschappelijke onderzoeken kan lezen waarvoor ik u wil vragen of het mogelijk is dat u mijn e-mail aan mevrouw de minister door wilt sturen, waarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank. Hoogachtend, Jolanda de Vries.

Weledelgestrenge vrouwe,

Mijn naam is Jolanda de Vries, ik ben 56 jaar, sinds 1996 masseur en heb van 2000 tot 2010 mijn eigen praktijk op de Koninklijke Bloemenveiling Flora Holland vestiging Aalsmeer gehad waar ik tot 2012 in dienstverband medewerkers de behandeling die onderwerp van dit schrijven is heb mogen geven, maar ben na het overlijden van mijn partner in 2011 aan kanker meer onderzoeker van wetenschappelijke onderzoeken en studies geworden.

Ik schrijf u omdat ik op het internet wetenschappelijk onderzoek in de Journal of Immunology vond dat mogelijk kan bijdragen aan de preventie tegen Ebola en, met betrekking tot Nederland benieuwd ben of u op de hoogte bent dat ik, nadat ik naar aanleiding van een oproep van professor Hans Jeekel in een uitzending van EenVandaag van 9 april 2014 voor Zonmw, waar uw Ministerie hoofdopdrachtgever van is waarvan de stuurgroep ‘Implementatie van evidence-based complementaire zorg’ gesprekken voert met beroepsorganisaties, onderzoekers en belangrijke stakeholders uit de reguliere zorg over integratie van complementaire zorg, op voorhand ben uitgesloten van gespreksrondes terwijl met mijn behandeling aantoonbaar resultaten zijn behaald. Zij hebben betrekking tot een diagnose welke naar aanleiding van het Bevolkingsonderzoek naar Baarmoederhalskanker werd gesteld (Pap 2 <> Pap1 in 7 weken), daling insulinegebruik (27%) en verbetering nierfunctie (30%) welke u op onderstaande link kan lezen.
http://www.antistress.solutions/wp-content/uploads/2014/10/Resultaten-Anti-Stress-in-3-minuten-massage®-©-2014-Jolanda-de-Vries-e-mail-jolanda@mardanmassages.nl_.pdf

Met name de laboratoriumonderzoeken van de nierfuncties van mevrouw Ria Stoker van 10 april en 22 augustus 2014 geven weer dat Anti Stress in 3 minuten massage mogelijk door vertraging van celdeling of activering van stamcellen invloed heeft op orgaanfuncties.

Deze uitsluiting is mijn reden u te schrijven. U draagt zorg voor betaalbaarheid en de excellente gezondheidszorg die vrijwel altijd in Nederland geleverd wordt. In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014, welke u op 24 juni j.l. door het RIVM is aangeboden, staat dat het aantal chronisch zieke mensen bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en het bestaande beleid zal stijgen naar 7 miljoen in 2030. Omdat ik het volledig met u eens ben dat u alleen evidence-based behandelingen in reguliere behandelingen in Nederland voorstaat vecht ik al jaren voor wetenschappelijk onderzoek voor mijn behandeling,

Mijn partner was vijftig toen hij binnen vier maanden na diagnose overleed. Dat was aanleiding om maanden te besteden aan het bestuderen van op internet geplaatste wetenschappelijke onderzoeken. Daardoor wist ik bij mijn Pap2 diagnose dat de Anti Stress in 3 minuten massage die ik in 2008 in mijn praktijk ontwikkelde progressie van abnormale celgroei zou kunnen voorkomen als ik het dagelijks kreeg. Uit het vervolgonderzoek dat ik 7 weken later kreeg bleek dat er geen afwijkende cellen meer waren. Vervolgens werd uit reguliere laboratoriumonderzoeken duidelijk dat deze behandeling ook invloed heeft op nier- en alvleesklier-functies, wat een verbetering van de levenskwaliteit van mensen met diabetes type 1 en nierpatiënten kan betekenen waar volgens de Nierstichting en het Diabetes Fonds (nog) geen behandelingen voor zijn. Daarom bevreemd het mij dat de stuurgroep mij van gespreksrondes, en daarmee wetenschappelijk onderzoek naar deze behandeling die in potentie aan de eisen van de stuurgroep zal voldoen en mogelijk zelfs beter resultaat levert dan behandelingen die de stuurgroep wil implementeren, heeft uitgesloten.

Door alles wat er in mijn leven (is) gebeurd ben ik veel beter op de hoogte van biologische processen en de werking van het immuunsysteem, waaronder Natural Killer cellen die de specifieke eigenschap hebben kanker en virussen te bestrijden dan therapeuten die complementaire behandelingen geven die professor Jeekel in het interview als ‘complementaire geneeskunde’ benoemde. Om deze reden kan ik u gedetailleerd uitleggen hoe, waarom en waardoor het aantal chronisch zieke mensen door spreiding kan dalen, waardoor er meer ‘handen aan het bed’ blijven, de werkdruk voor verplegend personeel afneemt en de periode dat mensen kunnen werken toeneemt. Farmaceutische bedrijven zullen omzet zien stijgen omdat (chronische) ziekten vrijwel altijd aan overlijden vooraf gaan.

Met betrekking tot het Ebolavirus kan u in the Journal of Immunology uit 2008 op http://www.jimmunol.org/content/180/6/4058.full op de 5e alinea onder ‘ Discussion ‘ lezen dat Natural Killer cellen na contact met het virus verzwakking vertonen en dus enige effectiviteit om Ebola te bestrijden behouden. Wetenschappers hebben in verschillende onderzoeken aangetoond dat Natural Killer cellen onder invloed van drukmassage toenemen wat al na eerste behandeling waarneembaar zou zijn, wat betekent dat als ik in opdracht van u proefpersonen in Nederland behandel snel bekent is of deze cellen onder invloed van Anti Stress in 3 minuten massages toenemen.

Als dit zo is kan deze behandeling de weerstand van artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen die Ebola-patiënten verzorgen en de weerstand van burgers die in getroffen gebieden wonen verhogen, zolang er geen medicijnen zijn kan het overlevingskansen vergroten en mogelijk een bijdrage leveren aan het voorkomen van verdere verspreiding van de ziekte.

Indien u wenst wil ik naar West-Afrika afreizen om artsen en verpleegkundigen Anti Stress in 3 minuten massage te leren en/of patiënten te behandelen als er iemand is of met mij meereist die mij 3 keer per dag een Anti Stress in 3 minuten massage geeft met de notitie dat ik in beschermende kleding en met handschoenen zal behandelen. Ik heb lesboekjes in het Nederlands en Engels en een video gemaakt die de basis voor een nog te maken app kunnen zijn.

Vanuit de grond van mijn hart hoop ik dat u na het lezen van bijgevoegde wetenschappelijke onderzoeken en dit schrijven onderzoek wilt laten doen naar de werking van Anti Stress in 3 minuten massage. Als blijkt dat de behandeling het immuunsysteem versterkt kan er ook een bijdrage worden geleverd aan de preventie van kanker en AIDS waar volgens de websites van de WHO en het Aids Fonds resp. 8.2 miljoen in 2012 en 1,5 miljoen mensen in 2013 aan overleden. http://www.aidsfonds.nl/kennis/feiten_cijfers – http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/

Voor uw informatie heb ik belangrijke delen van de wetenschappelijke onderzoeken en studies die betrekking hebben op het versterken van het immuunsysteem gekopieerd en geplakt:
http://www.jimmunol.org/content/180/6/4058.full Genoemd onderzoek 7e alinea = 5e alinea Journal of Immunology onder ‘Discussion’

NK cells-Ebola

De reden dat ik verwacht dat proefpersonen door mijn behandeling positief op toename van Natural Killer cellen zullen testen zijn de ervaring met de Pap 2 diagnose en de volgende onderzoeken:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15809216

Pupmed 1

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25172313

Pubmed 2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19376750

Pubmed 3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091636

Pubmed 4
Bij voorbaat dank voor de tijd en de aandacht die u hieraan besteed. Ter uwer informatie vermeld ik dat ik onder Mardan Massages ingeschreven sta bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34380658, en dat Anti Stress in 3 minuten massage® is geregistreerd onder no. 0936571.

Ik zie uw antwoord graag tegemoet,

Hoogachtend,
Jolanda de Vries,
Mardan Massages.
E-mail jolanda@mardanmassages.nl
Websites www.antistress.solutions – www.mardanmassages.nl
Telefonisch bereikbaar na 12.00 uur op tel.no.: 06-23324708.

Ter vergelijking behaalde resultaten met mijn behandeling waar ik in persoonlijk gesprek graag meer over vertel, en resultaten van de behandeling van mevrouw Busch van het van Praag Instituut die contactpersoon is voor de stuurgroep ‘Implementatie van evidence-based complementaire zorg’:

Resultaten 3 minuten Anti Stress in 3 minuten massage hoofd, nek, rug, schouder drukmassage Jolanda de Vries: 100% minder last van hielspoor, 50% minder last van depressies, 25% meer kracht en energie, 50 tot 75% minder last van stress, 30% verbetering nierfunctie, 80% pijnvermindering (n.a.v. secundaire artrose n.a.v. zenuwontsteking), 100% minder last van blaasontstekingen, 27% minder insulinegebruik bij diabetes typ 1, 100% minder medicijngebruik bij diabetes type 2, 25% minder medicijnen tegen hoge bloeddruk, 25% minder medicijnen voor trage schildklierwerking, 25% minder zonnevlekken op de handen, 100% minder (Pap 2 naar Pap 1) abnormale cellen.

Resultaten 10 minuten durende therapeutic touch behandeling mevrouw Busch Van Praag Instituut: Therapeutic touch is een verpleegkundige interventie die ook binnen andere beroepsdomeinen aan patiënten wordt aangeboden. Andere hulpverleners die TT toepassen zijn onder meer activiteitenbegeleiders, psychotherapeuten en fysiotherapeuten. Tweederde van de zorgverleners die TT hebben geleerd, gebruiken het in hun werk, zo bleek uit een enquête. De belangrijkste redenen om TT te geven zijn ontspanning (93%), pijnvermindering (66%) en angstvermindering (61%).
Martine Busch | Van Praag Instituut | Springweg 7 | 3511 VH Utrecht | T (030) 234 1707 | mbusch@vanpraaginstituut.nl | www.vanpraaginstituut.nl

————————–

07 NOVEMBER 2014: geen antwoord ontvangen 

(Professor doctor Raaijmakers in director van GlaxoSmithKline Europa)

From: Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl>
Subject: Ebola – Complementaire zorg in Nederland
Date: November 7, 2014 10:14:20 AM GMT+01:00
To: J.A.M.Raaijmakers@XX.nl

Geachte professor doctor Raaijmakers,

Mijn naam is Jolanda de Vries, ik ben 56 jaar, sinds 1996 masseur met eigen praktijk op Koninklijke Bloemenveiling Flora Holland Aalsmeer van 2000 tot 2010 gevolgd door dienstverband waarin ik tot 2012 medewerkers de behandeling die onderwerp van dit schrijven is heb gegeven (ruim 20.000 totaal) maar na overlijden van mijn partner in 2011 meer onderzoeker van wetenschappelijke studies geworden.

Ik schrijf u omdat ik op het internet onderzoek in de Journal of Immunology vond dat mogelijk kan bijdragen aan de preventie tegen Ebola en, met betrekking tot Nederland, benieuwd ben of u op de hoogte bent dat de stuurgroep ‘Implementatie van evidence-based complementaire zorg’ gesprekken voert met beroepsorganisaties, onderzoekers en belangrijke stakeholders uit de reguliere zorg over integratie van complementaire zorg waar zij mij op voorhand van hebben uitgesloten, terwijl met mijn behandeling aantoonbare resultaten met betrekking tot Pap 2 diagnose baarmoederhals (Pap 1 in 7 weken) diabetes type 1 (27% minder insuline) en nierinsufficiëntie (verbetering 30%) zijn behaald die u op onderstaande link kan lezen.
http://www.antistress.solutions/wp-content/uploads/2014/10/Resultaten-Anti-Stress-in-3-minuten-massage®-©-2014-Jolanda-de-Vries-e-mail-jolanda@mardanmassages.nl_.pdf

Deze uitsluiting is mijn reden een invloedrijke partij te vinden die wereldwijd opereert die samen met mij een beter en efficiënter product in deze opkomende markt willen zetten dan de stuurgroep ‘Implementatie van evidence-based complementaire zorg’ kan.

Mu las ik een interview van u in DUB uit 2012 waarin u zegt: ‘Wat we ook doen, winnen zullen we nooit. Ik ben heel pessimistisch over de kans dat wij als farma-industrie ooit het imago zullen krijgen dat we verdienen, gezien wat we voor de maatschappij betekenen’. Mijn vraag aan u is of GlaxoSmithKline een nieuwe divisie op wil zetten als antwoord op de op handen zijnde veranderingen in de zorg die Hans Jeekel, oud chirurg en lid van een door EenVandaag betitelde invloedrijke onderzoeksgroep van medici en ziekenhuisbestuurders Zonmw dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek als hoofdopdrachtgevers heeft in een uitzending van eenVandaag als complementaire geneeskunde betiteld, en mij daar bij wil betrekken.

Met een wereldwijd netwerk van door mij persoonlijk getrainde docenten die mensen leren gebruik te maken van lichaamseigen cellen die hormonen en enzymen produceren die ervoor zorgen dat mensen langer een kwalitatief hoogwaardig leven leiden kan GSK het imago versterken en er tegelijkertijd voor zorgen dat mensen langer medicijnen nodig hebben omdat zal blijken dat veel mensen er langer door leven, en (chronische) ziekten ongeacht leeftijd vrijwel altijd aan overlijden vooraf gaan.

Met betrekking tot Ebola heb ik uit onderzoek dat ik op http://www.jimmunol.org/content/180/6/4058.full op de 5e alinea onder ‘ Discussion ‘ las begrepen dat Natural Killer cellen na contact met het Ebola virus verzwakking vertonen en dus, naar wat ik daaruit concludeer, enige vorm van effectiviteit om het virus te bestrijden behouden. Het resultaat daarvan kan zijn dat stimulatie van lichaamseigen processen als toename van het aantal Natural Killer cellen de weerstand van artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen tegen het virus kan verhogen, en dat de 3 minuten durende behandeling aan burgers kan worden geleerd als blijkt dat Natural Killer cellen onder invloed van een 1 tot 3 dagelijkse behandeling daadwerkelijk toenemen. Ik denk dat u binnen een week kan weten of dit gebeurd als u in Nederland test op proefpersonen die ik daarvoor behandel. Als blijkt dat het werkt heb ik een lesboekje in het Nederlands en Engels dat in gewenste talen uitgegeven kan worden, een video die ondertiteld kan worden, en ben ik bereid om met iemand die GSK vertegenwoordigd naar West-Afrika af te reizen om het mensen daar te leren en patiënten te behandelen als ik 3 keer per dag een Anti Stress in 3 minuten massage en beschermende kleding krijg. Voor uw informatie heb ik delen van wetenschappelijke onderzoek en studies gekopieerd en geplakt:
http://www.jimmunol.org/content/180/6/4058.full Genoemd onderzoek vorige alinea = 5e alinea Journal of Immunology onder ‘Discussion’

Pubmed 4

De reden dat ik verwacht dat proefpersonen door mijn behandeling positief op toename van Natural Killer cellen zullen testen zijn de ervaring met de Pap 2 diagnose en de volgende onderzoeken:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15809216

Rijksoverheid

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25172313

Rijksoverheid 2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19376750

Rijksoverheid 3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091636

Rijksoverheid - Ambassade S.L. in Brussel
Met name de laboratoriumonderzoeken van de nierfuncties van Ria Stoker van 10 april en 22 augustus 2014 geven een sterke indicatie weer dat Anti Stress in 3 minuten massage, mogelijk door vertraging van celdeling of activering van stamcellen, invloed heeft op celdeling, wat in geval van bestrijding van Ebola essentieel is voor preventie en mogelijk genezing als NK cellen er daadwerkelijk door toenemen waar GSK, zolang er geen medicijnen zijn een enorme bijdrage aan kan leveren wat het imago van GSK zal versterken en mij mijn kans om mensen wereldwijd te kunnen helpen zal geven, waarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank,

Ik zie uw antwoord graag tegemoet,

met vriendelijk groet,
Jolanda de Vries,
Mardan Massages.
Websites www.antistress.solutions – www.mardanmassages.nl (tot februari 2015)
Tel. 06-23324708

Ter vergelijking behaalde resultaten met mijn behandeling waar ik in persoonlijk gesprek graag meer over vertel, en resultaten van de behandeling van mevrouw Busch van het van Praag Instituut die contactpersoon is voor de stuurgroep ‘Implementatie van evidence-based complementaire zorg’:

Resultaten 3 minuten Anti Stress in 3 minuten massage hoofd, nek, rug, schouder drukmassage Jolanda de Vries: 100% minder last van hielspoor, 50% minder last van depressies, 25% meer kracht en energie, 30% verbetering nierfunctie, 80% pijnvermindering (n.a.v. secundaire artrose n.a.v. zenuwontsteking), 100% minder last van blaasontstekingen, 27% minder insulinegebruik bij diabetes typ 1, 100% minder medicijngebruik bij diabetes type 2, 25% minder medicijnen tegen hoge bloeddruk, 25% minder medicijnen voor trage schildklierwerking, 25% minder zonnevlekken op de handen, 100% minder (Pap 2 naar Pap 1) abnormale cellen.

Resultaten 10 minuten durende therapeutic touch behandeling mevrouw Busch Van Praag Instituut: Therapeutic touch is een verpleegkundige interventie die ook binnen andere beroepsdomeinen aan patiënten wordt aangeboden. Andere hulpverleners die TT toepassen zijn onder meer activiteitenbegeleiders, psychotherapeuten en fysiotherapeuten. Tweederde van de zorgverleners die TT hebben geleerd, gebruiken het in hun werk, zo bleek uit een enquête. De belangrijkste redenen om TT te geven zijn ontspanning (93%), pijnvermindering (66%) en angstvermindering (61%).
Martine Busch | Van Praag Instituut | Springweg 7 | 3511 VH Utrecht | T (030) 234 1707 | mbusch@vanpraaginstituut.nl | www.vanpraaginstituut.nl

03 NOVEMBER 2014:

On Nov 3, 2014, at 4:17 PM, Martine Busch <douwebosga@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw de Vries,

We hebben inmiddels twee gespreksrondes achter de rug met vertegenwoordigers uit het complementaire veld. We hebben ervoor gekozen om vooral met beroepsorganisaties en onderzoekers te praten in de hoop dat zij ons een breed beeld kunnen geven van thema’s die voor het complementaire veld belangrijk zijn. We spreken dus niet met individuele behandelaren, dus helaas zullen wij u ook niet voor een gesprek uitnodigen.

Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders uit de reguliere zorg om van hen te horen hoe zij tegen integratie van complementaire zorg aankijken. Er zal ook nog een invitational conference plaatsvinden waar onderzoekers, bestuurders en beleidmakers met elkaar zullen discussiëren over de inbedding van complementaire zorg en dan hopen we ergens in maart ons advies uit te brengen.

Met dank voor uw belangstelling,
vriendelijke groeten,

Martine Busch

Martine Busch | Van Praag Instituut | Springweg 7 | 3511 VH Utrecht | T (030) 234 1707 | mbusch@vanpraaginstituut.nl | www.vanpraaginstituut.nl

————————-

03 NOVEMBER 2014:

Op 3 nov. 2014, om 15:59 heeft Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl> het volgende geschreven:

Geachte Mevrouw Busch,

Naar aanleiding van onderstaande mailwisseling ben ik benieuwd of de Stuurgroep al in de fase voor uitnodiging van gesprek is gekomen.

Ik hoor graag van u of, indien dit het geval is, ik hiervoor in aanmerking kom.

Met vriendelijke groet,

Jolanda de Vries.

—————-

20 MEI 2014:

On May 20, 2014, at 4:07 PM, Martine Busch <mbusch@vanpraaginstituut.nl> wrote:

Geachte mevrouw De Vries,

Dank voor uw reactie op het onlangs verschenen ZonMw Signalement ‘Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg’. Deze was weliswaar gericht aan Prof Jeekel, maar namens de stuurgroep geef ik antwoord.

We hebben veel en zeer diverse reacties ontvangen. In de volgende vergadering van de Stuurgroep zullen deze besproken worden. We besluiten dan ook wie we in deze fase voor een gesprek willen uitnodigen.

Leidend daarbij is dat wij ons in het komende jaar vooral richten op het creëren van draagvlak bij reguliere partijen in de gezondheidszorg. Tevens onderzoeken wij de meest kansrijke manier om complementaire zorg in te bedden.

Veel reacties op het Signalement gaan over (concrete) voorstellen voor onderzoek en/of het aanbod bij te dragen aan onderzoek. Op dit moment is de Stuurgroep echter nog niet zover dat wij thema’s voor onderzoek kunnen agenderen. Uw suggestie staat nu wel alvast bij ons genoteerd.

Met vriendelijke groet,
namens de Stuurgroep ‘Implementatie van evidence-based complementaire zorg’
Martine Busch
Martine Busch | Van Praag Instituut | Springweg 7 | 3511 VH Utrecht | T (030) 234 1707 | mbusch@vanpraaginstituut.nl | www.vanpraaginstituut.nl

——————-

10 APRIL 2014:

Beste Jolanda,

Hartelijk dank voor uw mail. Ik zorg dat deze mail bij Hans Jeekel en andere leden van de stuurgroep terecht komt.

Hartelijke groet,
Margriet de Jong
ZonMw
________________________________
Van: Jolanda [jolanda@mardanmassages.nl]
Verzonden: donderdag 10 april 2014 21:29
Aan: Margriet de Jong
Onderwerp: N.a.v. ons telefoongesprek van vanmiddag.

10 APRIL 2014:

From: Jolanda <jolanda@mardanmassages.nl>
Subject: N.a.v. ons telefoongesprek van vanmiddag.
Date: April 10, 2014 9:29:17 PM GMT+02:00
To: mjong@zonmw.nl

Geachte Mevrouw de Jong,

Dank voor het vriendelijke contact van vanmiddag.

Hierbij mijn bericht met het verzoek om, naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag van 9 april j.l., met Professor Dr. Jeekel in contact te komen waarvoor ik toch mijn beweegredenen wil onderschrijven.

Geachte heer Jeekel,

Ik vind het super fantastisch dat u, uw collegae medici en ziekenhuisbestuurders lijnen voor complemantaire zorg open willen zetten.

Mijn naam is Jolanda de Vries, mijn leeftijd is 55, ik ben woonachtig in Haarlem, eigenaresse van Mardan Massages, ontwikkelde Anti Stress in 3 minuten massage en ben van beroep masseuse en gezondheidsadviseur.

In 2008 ontwikkelde ik de 3 minuten durende hoofd, rug, nek en schouder massage die, gebaseerd op shi-atsu technieken, over de kleding heen gegeven wordt voor bloemenkopers op de Koninklijke Bloemenveiling Flora Holland waar ik van 2000 tot 2009 mijn eigen praktijk heb gehad. In 2009 ben ik in dienst gekomen van Flora Holland waar ik de 3 minuten massage 2 jaar lang het eerste uur van het verdeelproces aan collega’s gaf, waarbij opviel dat collega’s met diabetes type 2 hun bloedsuikerwaarden tot 5.7 m.mol/l zagen dalen. In 2010 leerde ik er mijn vriend kennen met wie ik samenwoonde tot hij eind 2010 de diagnose kanker kreeg. Hij overleed nog geen 4 maanden na zijn diagnose, ter herinnering aan hem liet ik video’s van oefeningen die hij mij had geleerd maken, met tevens een video van de massage omdat we toch aan het filmen waren waar nu een DVD van is gemaakt.

Een half jaar na mijn vriend zijn dood kwam ik zoekend naar gelukshormoon op een pagina van Kennislink waar berichtgeving van onderzoek dat endorfine kanker remde stond, ik vond het betreffende wetenschappelijk onderzoek van Dr. Dipak Sarkar op het Internet en heb dat volledig gelezen. Dat was aanleiding om te willen weten wat er zou gebeuren als ik Anti Stress in 3 minuten massage dagelijks kreeg. Ik leerde het collega’s en merkte behoorlijk veel positieve veranderingen aan mijn lichaam die niet de reden zijn dat ik u schrijf, dat doe ik omdat er toen ik n.a.v. het Bevolkingsonderzoek naar Baarmoederhalskanker een Pap 2 diagnose kreeg het 7 weken achter elkaar iedere dag van een oud collega, met na 7 weken een nieuw onderzoek waarvan de uitslag volgens de doktersassistente 99% zeker weer pap 2 zou zijn maar de uitslag Pap 1was, kreeg waar meer hoopvolle resultaten op volgden.

Ik heb begrepen dat dankzij uw onderzoek niertransplantaties tegenwoordig op grote schaal met goed resultaat worden verricht. De vrouw van mijn collega was een maand voor wij gingen masseren op kreatinine en kreatinineklaring getest. Zij kreeg de behandeling in die weken ook dagelijks, haar kreatinine daalde van 113 naar 95, haar kreatinine-klaring steeg van 42 naar 52.

Zij gebruikt minder slaaptabletten en heeft geen last meer van hielspoor waar zij 20 jaar last van heeft gehad. Sinds februari geven zij en haar man het elkaar 2 keer per dag, nu heeft zij medicijnen tegen hoge bloeddruk 75% af kunnen bouwen. Bij haar man blijven depressieve aanvallen (gelukkig) achterwege. Bij mijn oom van 86 (die het 2 x per dag van mijn tante krijgt) daalde insulinegebruik van 113 naar 90 eenheden insuline per dag, zijn arts constateerde ook bij hem een verbetering van de nierfunctie waarvan ik de waarden helaas niet weet, hij mocht stoppen met zijn medicijnen tegen bloedarmoede.

De behandeling beïnvloed stemming en welzijn positief, ikzelf blijf pijnvrij van een oude zenuwontsteking waar ik secundaire artrose aan de nekwervels aan over heb gehouden, mijn haar kleurt donkerder en mijn grijzende haren krijgen via een peper en zoutachtige kleur weer kleur als ik het 2 keer per dag krijg, ook komen er dan meer krullen in mijn haar.

In seminaars over onderzoeken van Professor Elisabeth Blackburn en de video ( https://www.youtube.com/watch?v=hb7OqTA-e2w ) van Dr. Dipak Sarkar over het onderzoek met proefdieren waarin hij vertelt dat er 90% resultaat met de endorfine-therapie werd behaald is stressreductie een gemeenschappelijke factor. In het onderzoek van Dr. Sarkar las ik over een toename van Natural Killer cellen wat ik tevens terugzag in een onderzoek dat ik vond op Pubmed waarbij vrouwen met borstkanker die 3 keer per week 30 minuten massage kregen van het begin tot het eind van het onderzoek, in tegenstelling tot vrouwen die progressieven rek-oefeningen deden, een toename van Natural Killer cellen werd waargenomen. Daar heb ik een eigen theorie/verklaring uit opgemaakt maar ik ben geen arts, daarom ben ik reuze benieuwd of cortisol daalt, NK cellen toenemen. Kan het zijn dat cellen minder snel afsterven en is dat de reden kan zijn dat nierfunctie toeneemt of heeft het effect op stamcellen en telomeren. Bovenal hoop ik dat Anti Stress in 3 minuten massage mensen als aanvullende zorg kan dienen.

Ik hoop dat bovenstaande informatie uw interesse wekt om met elkaar in gesprek te gaan.

Hoogachtend,

Jolanda de Vries,
Nauwe Geldelozepad 15,
2012 EV Haarlem.
Tel. 06-23324708
E-mailjolanda@mardanmassages.nl
Website: www.mardanmassages.nl