Ben je chronisch moe na kanker, ook wel CKV genoemd? Dan heb ik goed nieuws voor je, want je kan chronische vermoeidheid na kanker zelf 70% verminderen met acupressuur zelfmassage.

 • CKV is de afkorting voor Chronische aan Kanker gerelateerde vermoeidheid.
 • Scroll en lees of kijk en hoor alles over wetenschappelijke studies die aantonen dat CKV met acupressuur zelfmassage 70% kan dalen.

Wetenschappers toonden in 3 wetenschappelijke studies aan dat hersen-connectiviteit (= signaaloverdracht) door acupressuur verandert; chronische vermoeidheid na kanker 3 van elkaar onafhankelijke oorzaken heeft, en dat 2 verschillende acupressuur formules 2 verschillende resultaten geeft.

 • DLPFC is de afkorting van DorsoLaterale PreFrontale Cortex.
 • De hersenactiviteit veranderde door verandering in neurotransmitters.
 • Neurotransmitters zijn signaalstoffen die zenuwimpulsen tussen zenuwcellen overdragen. 
 • Klik op de afbeeldingen voor de  video van de conferentie waarin de wetenschapper uitleg geeft.
Suzanne Zick, conference youtube video
Verandering in dorsolaterale prefrontale cortex

25% is chronisch moe na kanker

Mensen die chronische aan kanker gerelateerde vermoeidheid hebben zijn vele malen vermoeider dan mensen die door andere oorzaken moe zijn.

 • Uit gesprekken met ex-kankerpatiënten blijkt dat het veel erger is dan vermoeidheid die door dagelijkse dingen ontstaan.

Oorzaken verschillen

De wetenschappers vonden 3 verschillende, van elkaar onafhankelijke, ‘voorspellende’ factoren zijn die extreme vermoeidheid veroorzaken. De verschillende factoren zijn gevonden in:

 • Een verhoging van de neurotransmitters glutamine & glutamaat (=Glx) in de hersenen (posterior insula cortex).
 • De creatine / creatine totaal-waarde in de hersenen (posterior insula cortex) is verhoogd.
 • Ontstekings-bevorderende cytokine Interleukin 6 (IL6) in het bloed is verhoogd.

30 of 70 % minder chronisch moe na kanker

Twee verschillende acupressuur formules bewerkstelligen verschil in activiteit van verschillende stoffen in de hersenen waardoor er verandering in connectiviteit (= informatie overdracht tussen verschillende delen van de hersenen) ontstaat. 

30% minder moe na kanker door stimulerende formule

De stimulerende acupressuur zelfmassage formule verlaagd glutamine in de hersenen (in de posterior insula). Glutamine is een aminozuur dat in de hersenen wordt omgezet in glutamaat dat belangrijk is voor hersenfuncties.

 • De stimulerende formule wordt geadviseerd bij een verhoogde connectiviteit van de neurotransmitters glutamine & glutamaat (= Glx).
 • Chronische vermoeidheid daalde gemiddeld 30% door de stimulerende acupressuur zelfmassage formule. 

70% minder moe na kanker door ontspannende formule

De ontspannende acupressuur zelfmassage verhoogd het totaal creatine: Creatine is een lichaamseigen stof. Cellen halen energie uit ATP. Er is altijd een kleine voorraad aanwezig. Bij het verbruik van ATP verbrandt een cel 1 fosfaat waardoor je ADP (adenosine difosfaat) overhoudt (Tri = 3, Di = 2, 3 – 1 = 2).

 • ADP + CP = ATP = nieuwe energie.

Omdat cellen ADP niet als energie kunnen gebruiken moet er fosfaat bij om  weer ATP te maken. Door splitsing van creatine fosfaat (CP) komt er een fosfaat vrij. Het fosfaat wordt gebruikt voor wederopbouw van de ATP waarna cellen weer energie hebben om te kunnen functioneren.

 • De ontspannende formule wordt geadviseerd bij verlaagde creatine / creatine totaalwaarde.
 • Chronische vermoeidheid daalde in het wetenschappelijke onderzoek gemiddeld 70% .

Ben je chronisch moe na kanker?

Suzanne Zick1, conference youtube video
Bron video conferentie Suzanna Zick

Over kanker

In 2019 werd bij 17.114 mensen borstkanker vastgesteld. Er waren 119.224 Nederlanders die in de 10 jaar ervoor de diagnose borstkanker kregen*.* Bron Integraal Kankercentrum Nederland

 • 1 op 7 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker*.
 • 1 op 27 vrouwen in Nederland overlijdt aan borstkanker*.
 • Klik hier om te lezen wat biomarkers voor kanker zijn en hoe ze kunnen dalen.

Het wetenschappelijke onderzoek

Er deden 300 ex-borstkankerpatiënten aan het wetenschappelijke onderzoek naar acupressuur voor chronische aan kanker gerelateerde vermoeidheid mee.

Volgens de wetenschapper heeft 30% van de borstkanker overlevers ‘aanhoudende aan kanker gerelateerde vermoeidheid’ en daarbij behorende co-symptomen als pijn & verstoring van slaap.

 • Deelnemers aan het onderzoek waren 45% tot 70% minder chronisch moe, terwijl tevens de kwaliteit van leven significant werd verbeterd.
Acupressuur voor aanhoudende aan kanker gerelateerde vermoeidheid

Je leest hier delen van het Amerikaanse wetenschappelijke onderzoek naar acupressuur bij aanhoudende aan kanker gerelateerde vermoeidheid:

 • CKV = Chronische aan Kanker gerelateerde Vermoeidheid (Persistent Cancer Related Fatique).
 • BK = Borstkanker (Breast Cancer).

Start citaten

Aanhoudende aan kanker gerelateerde vermoeidheid is een van de meest voorkomende symptomen van BK-overlevenden; maar het wordt nog steeds ondergewaardeerd en onderbehandeld.

 • 60% in de meeste kanker gerelateerde vermoeidheid wordt in verband gebracht met verminderd fysiek en psychosociaal functioneren.
 • Percentages van significante CKV bij overlevenden van BK variëren van 30% tot 82% binnen de eerste 5 jaar na diagnose.
 • Tussen 4 maanden en 10 jaar na de diagnose van BK vertonen BK-overlevenden een significant hogere prevalentie van vermoeidheid in vergelijking met vrouwen van vergelijkbare leeftijd die nog nooit BK hebben meegemaakt.
 • Op basis van rapporten van BK-patiënten is CKV ernstiger, langduriger en meer invaliderende dan vermoeidheid veroorzaakt door slaapgebrek of zware inspanning.
 • CKV wordt namelijk geassocieerd met verminderde kwaliteit van leven, verminderde slaapkwaliteit en verminderde cognitie.
 • Verder wordt CKV door BK-patiënten gerapporteerd als het meest verontrustende en hardnekkige symptoom na de behandeling wat leidt tot verminderd lichamelijk functioneren en een lagere kwaliteit van leven.
 • Deelnemers-rapporten van lage niveaus van vermoeidheid bij diagnose bij BK-overlevenden voorspellen een langer recidief-vrij leven; zelfs na correctie voor belangrijke klinische en sociaal-demografische verstorende factoren.

Ondanks de significante negatieve impact op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren hebben BK overlevenden weinig behandelingsopties voor CKV zodra duidelijke oorzaken van vermoeidheid zijn vastgesteld.

De huidige behandelingsopties vereisen vaak de beschikbaarheid van een getrainde arts en de bijbehorende kosten, bijv. een psycholoog / acupuncturist, of aanzienlijke motivatie van de kant van de patiënt, bijv. regelmatige lichaamsbeweging, of hebben onaanvaardbare bijwerkingen, bijvoorbeeld corticosteroïden.

Ook worden niet alle behandelingen gedekt door een verzekering, waardoor het gebruik van de huidige behandelingen nog meer belemmerd wordt.

 • Zelf toegediende acupressuur heeft daarentegen een zeer lage (lichaamseigen) toxiciteit.
 • Het is een goedkope behandeling waarvoor minimale instructie vereist is om te leren.
 • Zelf toegediende acupressuur kan ook in bijna elke omgeving worden uitgevoerd, inclusief werk, thuis of op school, waardoor het gemakkelijk en flexibel is voor veranderende situaties van vrouwen.
Voorstudie slaperigheid tijdens college

Voorafgaand aan de studie met ex. borstkankerpatiënten is een single-blinde gerandomiseerde cross-over studie onder 39 studenten uitgevoerd, om te bepalen of zelf toegediende acupressuur een significant effect heeft op slaperigheid in een populatie van gezonde studenten in een langdurige collegesituatie.

De gegevens gaven aan dat de 2 acupressuurformules (rustgevend – stimulerend) differentiële effecten hebben op alertheid en / of slaperigheid bij gezonde normale deelnemers.

Studie aanhoudende aan kanker gerelateerde vermoeidheid

Na de voorstudie is de 6 weken durende studie naar aanhoudende aan kanker gerelateerde vermoeidheid gestart, waarvoor deelneemsters door loting (randomisatie) in 3 groepen werden verdeeld in een groep:

 • Rustgevende acupressuur.
 • Stimulerende acupressuur.
 • Standaardzorg.

Voor het onderzoek werden de volgende testen & onderzoeken gedaan:

 • Compleet bloedbeeld; bloed voor correlatieve tests, bloed voor toekomstige DNA-analyse.
 • HADS = Hospital Anxiety Depression Scale;
 • BFI = korte vermoeidheidsinventaris;
 • PSQI = Pittsburgh Sleep Quality;
 • LTQL = Instrument voor de levenskwaliteit op lange termijn;
 • BSAPQ = Pijnvragenlijst rond borst en omliggende gebieden;
 • GSE = General Self Efficacy Scale;
 • BPI = Brief Pain Inventory; VAS voor pijn = visuele analoge schaal voor ernst van pijn,
 • Het slaapdagboek wordt gegeven als onderdeel van het studielogboek.
 • Gegevensbestand werden op week 3 & week 6 van het onderzoek gedownload (Geldt niet standaardzorg-groep).
 • Urine zwangerschapstest, indien van toepassing, uitgevoerd op elk moment tussen screening en randomisatie van de groep.
 • Optioneel bloed voor ontstekingsmarkers (IL-1b, IL-1a, IL-1Ra, IL-6, IL-6R, TNFa, TNF-R1, TNF-R2, CRP).

Na beëindiging van de studie & de acupressuur zelfmassage werden deelneemsters gedurende vier weken gevolgd om na-effecten van rustgevende & stimulerende acupressuur te bestuderen.

Over de groepen rustgevende & stimulerende acupressuur heen waren de verminderingen van vermoeidheid in de orde van grootte van 45% tot 70%, wat klinisch relevant was en significante verbeteringen in de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten zou kunnen betekenen.

Gezien de resultaten van het acupressuuronderzoek naar slaperigheid in de klas, veronderstellen we dat de relaxatie-acupressuurbehandeling de slaapkwantiteit en / of -kwaliteit kan verbeteren. Dit effect kan dan leiden tot een vermindering van vermoeidheid overdag.

Als alternatief kunnen stimulerende acupressuurbehandelingen ook alertheid overdag verbeteren, terwijl ze geen effect hebben op de nachtelijke slaap.

De wetenschappers stellen dat zelf-toegediende acupressuur een aanzienlijk potentieel heeft als een kosteneffectieve zelfzorg-behandeling met lage (lichaamseigen) toxiciteit voor aanhoudende aan kanker gerelateerde vermoeidheid, een van de meest verontrustende symptomen voor overlevenden van kanker.

 • Klik op onderstaande afbeelding ‘Acupressure & acupuncture for fatique in cancer patients’ voor de video van de conferentie waar wetenschapper Suzanna Zick uitleg & toelichting geeft.
Chronisch moe na kanker??
Klik op de afbeelding voor YouTube video van de conferentie