Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer

Gebruik 

De informatie op www.mardanmassages.nl, ook te vinden onder url: www.antistress.solutions, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Hoewel Mardan Massages uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Mardan Massages garandeert niet dat de websites foutloos of ononderbroken zullen functioneren of vrij zijn van virussen. Mardan Massages wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Mardan Massages staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Mardan Massages niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Met uitzondering van enkele afbeeldingen berusten alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, excel-, word-, powerpoint bestanden, applicaties, logo’s en grafisch materiaal) bij Mardan Massages. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mardan Massages.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Workshops

De informatie die tijdens workshops en lessen wordt gegeven is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie die tijdens workshops en lessen wordt gegeven worden ontleend. Hoewel Mardan Massages uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van workshops en lessen en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen Mardan Massages niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Mardan Massages wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie die tijdens workshops en lessen wordt gegeven uitdrukkelijk van de hand.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Mardan Massages.