Corona

Corona complicaties voorkomen

Dit is voor iedereen die wil weten hoe ernstige acute corona complicaties zijn voorkomen en voor mensen die de oorzaak (zie 1) van ziekten waar 50% van alle mensen aan overlijden (zie 2) willen weten.

Klik hier voor de pagina ‘Natuurlijk coronavirus remmen en overeenkomst met het nieuwe Pfizer medicijn, wat een pil met dezelfde werking is die nog niet op de markt is.

 • Reumapatiënten die voor een ernstige acute COVID-19 infectie TNF-alfa remmers gebruikten kregen een milde infectie,  geen complicaties en werden niet opgenomen in een ziekenhuis. Bron BMJ Journals

50% van alle sterfgevallen wordt veroorzaakt door ontstekingsziekten

 1. Wetenschappers zien ontsteking bevorderende stoffen als TNF-alfa, welke met acupunctuur zijn geremd, als oorzaak.
 2. De wetenschappers analyseerden 179 wetenschappelijke studies & onderzoeken waar miljoenen mensen aan deelnamen.

(Bron ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147972/).

Direct naar zelf ontstekingsstoffen remmen.

Zelf ontstekingsstoffen remmen

In april 2021 ben ik 63 jaar geworden en heb corona zonder klachten gehad. 

 • Corona zonder klachten; hoe kan dat?

Omdat je van een COVID-19 infectie een ernstige longontsteking kan krijgen geef ik mijzelf sinds de 1e corona-uitbraak acupressuur op 4 (acu)punten die ontstekingsstoffen remmen.

Acupunctuur remt ontstekingsstoffen

Dat doe ik sinds ik zomer 2020 een wetenschappelijke acupunctuur studie vond waarin het risico op ontstekingen, door stimulatie van 4 acu-punten, werd geremd.

 1. Ontsteking-bevorderende stoffen TNF-alfa & IL-1β werden met resp. 42,44% & 29,37% geremd.
 2. Gelijktijdig nam de ontsteking-remmende stof IL-13 met 33,84% toe.

Acupressuur stimuleert dezelfde punten als acupunctuur

Omdat ik niets van de corona infectie heb gemerkt ben ik van mening dat je met acupressuur op de 4 acu-punten uit de acupunctuur studie zelf stoffen die ontstekingen veroorzaken kan remmen.

 • Met acupunctuur worden naalden op locaties van acupunten in de huid gestoken.
 • Bij acupressuur druk je (zelf) met vinger of duim op acupunt locaties.
Hoe ik ontdekte dat het werkt
Rokershoest is ontsteking gerelateerd

Opgegroeid in een tijd dat de tabaks-industrie het voor elkaar kreeg dat 90% van de mannen en 42% van de vrouwen rookten  (Bron Medipro), was het de rokershoest die verdween als ik acupressuur op de 4 ontsteking-remmende acu-punten toepaste. 

 1. Door roken ontstaat een chronische ontsteking van de luchtwegen (Bron: Maxima Medisch Centrum/longgeneeskude).
 2. Als ik acupressuur op de 4 acu-punten toepas is mijn ‘rokers’ hoest weg; als ik het niet doe hoest ik weer.

Zo ontdekte ik dat acupressuur op de 4 punten ook ontstekingsstoffen kan remmen. Hierdoor wist ik dat ik een kans had om ernstige hoofdpijn, die ik na mijn COVID-19 infectie kreeg, weg te krijgen.  

Ernstige hoofdpijn na Corona

Hoewel ik nog niet wist dat ik COVID-19 had gehad kreeg ik na de infectie 2 x per nacht ernstige, op migraine lijkende, hoofdpijnen waardoor ik uren per nacht wakker was en waarvoor ik 5 weken naar mijn huisarts ging.   

COVID-19 antistoffen

Vanwege de hoofdpijn ging ik op 4-3-2021 naar de XL teststraat op Schiphol. De uitslag was negatief. Omdat het na drie weken niet over was moest ik van mijn huisarts bloedonderzoek laten doen. Ik heb toen zelf gevraagd om een COVID-19 antistoffen-test. Hieruit bleek dat ik de infectie langer dan 6 weken voor de test heb gehad.

Betekenis IgM & IgG antistoffen

In geval van een recente COVID-19 infectie heb je IgM antistoffen in je bloed. Als je de infectie langer dan 6 weken voor de bloedafname hebt gehad heb je, net als ik, alleen IgG antistoffen in je bloed. (Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde)

Corona

Advies van mijn huisarts

Mijn huisarts adviseerde paracetamol & ibuprofen. Omdat ik iedere avond binnen 2 uur met hoofd/aangezichts-pijn wakker werd zette ik ‘s avonds voor ik ging slapen een glas water met 2 paracetamol klaar. Als ik dan wakker werd ging ik naar beneden om het glas water met opgeloste paracetamol te drinken. Naast hoofdpijn deed mijn linkeroog ook zeer, ik voelde tintelingen op mijn linkerwang. Ik kreeg steken in mijn linkeroor en mijn neus zat dicht. Ook heb ik heftige nachtmerries gehad. Slapen lukte als de paracetamol werkte, maar dat was kort. Na 1,5 tot 2 uur werd ik weer wakker van de hoofdpijn waarop het ritueel zich herhaalde. Het enige verschil was dat ik ibuprofen nam wat volgens mijn huisarts kon.

Pijnstillers werkten niet

Na 6 weken iedere nacht pijnstillers wilde ik ze niet meer slikken. Ten eerste omdat ze niet hielpen, en ten tweede omdat je er hoofdpijn van kan krijgen.

 • Het was tijd om het anders voor elkaar te krijgen. 
Acupressuur s’nachts  oplossing voor niet werkende pijnstillers

Als ik ‘s nachts na 1,5 of 2 uur door hoofdpijn wakker werd en mijzelf acupressuur op de 4 acu-punten gaf werd ik niet meer wakker, maar sliep door tot de wekker ging.

 • Jezelf s’nachts acupressuur geven is lastig omdat je slaperig bent.

Omdat de acupunten in de acupunctuur studie ontstekingsstoffen remden, wilde ik de punten toch ‘s nachts stimuleren.

 • Pleisters met magneetjes plakken bleek de oplossing te zijn.    

Ondanks dat magneet-therapie door moderne geneeskunde wordt betwist plakte ik pleisters met magneetjes op de 4 punten waarna ik doorsliep.

Ontsteking bevorderende stoffen zijn tijdens rust hoger

Het blijkt dat stoffen die ontstekingen bevorderen tijdens rust & inslapen hoger zijn (Bron: sleep.biomedcentral.com/articles/s41606-017-0019-2 ).

Slaap = rust; daarom kan het  verklaren waarom ik doorslaap als ik met de pleisters met magneetjes op de 4 acu-punten slaap.

Na ruim 2 maanden sliep ik weer ‘normaal’ 

Na 1 nacht had ik de juiste sterkte gevonden; sindsdien slaap ik iedere nacht door tenzij als ik ze niet plak. Nare nachtmerries waren direct verleden tijd net als de pijn aan mijn linker oog, steken in mijn linker oor, en de verstopte neus (sinussen) :-)))……..

Zonder magneetpleisters nog steeds hoofdpijn

Hoewel ik geen pijnstillers meer nodig heb word ik ruim 14 weken na mijn COVID-19 infectie nog steeds wakker van de hoofdpijn als ik geen pleisters met magneetjes op de 4 punten plak.  

Onderzoek naar acu-magneettherapie gerechtvaardigd

Uit literatuur onderzoek blijkt dat de kwaliteit van gecontroleerde studies van dusdanige slechte kwaliteit zijn dat evidence-based behandel-aanbevelingen worden uitgesloten. 

De onderzoekers zijn echter wel van mening dat verder onderzoek naar acu-magneettherapie gerechtvaardigd is. (Bronnen: Pubmed 18818562  Researchgate.net).

Corona is een ontstekingsziekte

Als je corona hebt kan longontsteking een ernstige complicatie zijn. Daarom hoort COVID-19, naar mijn mening, tot ontstekingsziekten.

Als de oorzaak van mijn op migraine lijkende hoofdpijn door ontsteking bevorderende stoffen veroorzaakt is, dan kan magneettherapie op de 4 acu-punten een goede ‘zelf’ therapie zijn om chronische ontstekingsziekten (klik hier voor lijst) oftewel inflamm-aging te remmen.

Daarom wil ik goed wetenschappelijk, evidence based onderzoek initiëren waarvoor ik organisaties die bij voorkeur zelf wetenschappelijke onderzoek uit kunnen voeren vraag contact met mij op te nemen.

TNF-alfa voorspelt leven of dood na corona virusinfectie

Uit 1.953 analyses blijkt dat niveau’s van de ontsteking bevorderende stof TNF-alfa een sterke voorspeller is van overleven of overlijden na COVID-19 infecties. (Bron: nature.com/articles/s41591-020-1051-9).

Corona
TNF-alfa remmende medicijnen
TNF-alfa remmen voorkomt ernstige COVID-19 infectie

Wetenschappers schrijven dat: ‘Reumatologische ziekten in verband kunnen worden gebracht met een verhoogd risico op ernstige infecties die verband houden met onderliggende ziekten, chronische ontstekingsprocessen en het gebruik van immuun onderdrukkende medicijnen’.

alsmede dat:

‘De casusrapporten echter een milde vorm van COVID-19 beschrijven. Het gebruik van anti-TNF een beschermend effect lijkt te hebben gehad op de evolutie naar ernstige vormen, waardoor de schadelijke effecten van de hoge niveaus van ontstekingsstoffen werden voorkomen. Naast een milde vorm van de infectie ondervonden gemelde gevallen geen herhaling van hun reumatologische aandoening tijdens de COVID-19-infectie’. (Bron ard.bmj.com/content/80/5/e62)

‘The Lancet’

Opeenstapelend bewijs draagt aan dat anti-TNF-therapie prioriteit moet krijgen bij COVID-19-behandeling

Wereldwijd toonaangevend tijdschrift ‘The Lancet’ schrijft dat TNF-remmend onderzoek voorrang moet krijgen.

 • The Lancet schrijft in september 2020 het volgende:

Er is een een grote noodzaak om effectieve behandelingen voor COVID-19 te vinden. De kleine effectgrootte van de meest veelbelovende middelen tot nu toe betekent dat we moeten blijven zoeken naar middelen met een grotere werkzaamheid. 

Het blokkeren van cytokines (ontsteking bevorderende stoffen) als therapie voor COVID-19 is niet nieuw. Er is veel aandacht besteed aan anti-IL-6-receptortherapie, waarbij observationele studies van IL-6-blokkade veelbelovend zijn:

 • De eerste gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie met tocilizumab (IL-6 remmend medicijn) in COVID-19 liet echter geen verschil in klinische status of overlijden zien.
 • Een verkennende fase 2-studie met sariliumab (IL-6 remmend medicijn) liet ook geen verbetering van de klinische resultaten zien.
Anti-TNF-therapie verschilt sterk van anti-IL-6-therapie

In synoviale weefselculturen van patiënten met reumatoïde artritis leidt TNF-blokkade binnen 24 uur tot een neerwaartse regulatie van andere pro-inflammatoire mediatoren, waaronder IL-1, IL-6 en granulocyt-macrofaag koloniestimulerende factor.

Serumconcentraties van cytokinen en acute-fase-eiwitten worden ook verlaagd na toediening van anti-TNF-therapie bij patiënten met reumatoïde artritis, waaronder IL-6, IL-1-receptorantagonist, serumamyloïde A, haptoglobine en fibrinogeen, opnieuw veel binnen 24 uur.

Stollingsbiomarkers worden ook snel gedownreguleerd, met significante reducties in D-dimeer- en pro-trombine-fragmenten die worden waargenomen binnen 1 uur na anti-TNF-therapie.

Hetzelfde is niet gedocumenteerd voor anti-IL-6- of anti-IL-1-therapieën. Bovendien is anti-TNF-blokkering effectief bij veel auto-immuun- en ontstekingsziekten.

Het potentieel van anti-TNF-therapie als behandeling voor COVID-19 wordt ondersteund door zowel biologische plausibiliteit (betrouwbaarheid) alsook observationele klinische gegevens. (Bron: thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30309-X)

Ontstekingsziekten veroorzaken 50% van alle sterfgevallen

Onderzoekers analyseerden 179 wetenschappelijke onderzoeken waar miljoenen mensen aandeelnamen.

De conclusie van de analyse is dat 50% van alle sterfgevallen wordt veroorzaakt door ontstekingsziekten. Het is wellicht daarom dat de onderzoekers van de analyse schrijven dat het nu tijd is om te bestuderen hoe het risico op SCI (Systemic Chronic Inflammation) bij zowel volwassenen als bij kinderen kan worden voorkomen en behandeld.

 • Ontsteking-bevorderende stoffen als TNF-alfa & IL-1β dragen bij aan het ontstaan van ontstekingsziekten oftewel inflamm-aging.
 • Daarentegen vermindert het risico op ontstekingszieken als je zelf ontsteking-bevorderende-stoffen als TNF-alfa & IL-1β kan remmen. 

(Bron: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147972/)

SCI / Systemic Cronic Infammation

Systemic Chronic Inflammation is Engels voor chronische systemische ontsteking.

Een chronische systemische ontsteking is een laaggradige ontsteking die het hele lichaam treft. 

 • Chronisch betekent dat een ziekte of aandoening langer dan 3 maanden duurt.
 • Systemisch betekent dat een ziekte of aandoening het hele lichaam treft.
 • Laaggradig betekent (vrijwel) niet meetbaar.
Laaggradige ontsteking

Een laaggradige ontsteking is een chronische systemische, (vrijwel) niet met bloedtesten te meten, ontsteking die het hele lichaam treft. De engelse naam hiervoor is Inflamm-aging. 

Inflamm-aging
De laaggradige ontsteking die oudere mensen vaker treft

Inflamm-aging treft oudere mensen vaker dan jonge mensen. Je kan de chronische ontstekingsziekte krijgen van sociale-, omgevings-, en leefstijl-factoren (Bron: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147972/).

 • Inflamm-aging wordt mede veroorzaakt door de belangrijke, regulerende ontsteking-bevorderende stof TNF-alfa.

 

 

Eiwit van de

ontsteking & inflamm-aging

bevorderende stof

TNF-alfa

 

x

Chronische ziekten die door inflamm-aging kunnen ontstaan zijn:
 • Ischemische hartziekten (Vernauwing, verstopping kransslagader).
 • Beroerte.
 • Diabetes mellitus type 2.
 • Chronische nierziekten.
 • Kanker.
 • Niet alcoholische leververvetting.
 • Auto immuun aandoening.
 • Ziekte van Alzheimer.

(Bron: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147972/).

Corona

Autofagie; het cel-eigen recycle systeem 

Cellen hebben een recycle syteem.

De naam hiervoor is autofagie.

Auto  = zelf

Fagie = eten

 

Wat is autofagie?

Tijdens autofagie wordt celafval, niet meer bruikbare, overtollige eiwitten en cel-organellen (dit zijn onderdelen met functies voor stofwisseling, energie, structuur en instandhouding genetisch materiaal (DNA)) afgestoten. In het cytoplasma (inhoud cel excl. celkern) wordt het afval (na een aantal stappen) omsloten door een lysosoom (een blaasje in het cytoplasma). Daar wordt het celafval tot kleine stukjes afgebroken door enzymen waarna ze weer worden gebruikt als bouwstenen voor eiwitten en organellen.

 • Dankzij autofagie kan een cel levensnoodzakelijke energie vrijmaken als het geen voedsel krijgt.

(Bron: eoswetenschap.eu/gezondheid/nobelprijs-geneeskunde-voor-onderzoek-naar-autofagie).

Garb-aging

Wetenschappers stellen dat celafval dat niet opnieuw wordt gebruikt middels receptor-herkenning van het aangeboren immuunsysteem de belangrijkste bron van ontstekingsstimuli zijn.

 • Endogene / zelf, misplaatste of veranderde moleculen van dode en beschadigde cellen en organellen zijn belangrijkste ontstekingsstimuli.
Verband tussen autofagie, garb-aging, inflamm-aging, chronische ziekten en veroudering

Hoewel celafval toeneemt met de leeftijd, neemt verwijdering via autofagie geleidelijk af. Dit ‘autoreactieve / auto-immuun’ proces voedt het ontstaan of de progressie van chronische ziekten die het verouderingsproces lokaal en systemisch kunnen versnellen en verspreiden waardoor ontstekingsreactie kan worden beschouwd als een belangrijk doelwit voor anti verouderings-strategieën (Bron: sciencedirect.com/science/article/S1043276016301254).

 1. Recycle vermogen van cellen (autofagie) neemt geleidelijk af.
 2. Celafval (garb-aging) neemt toe.
 3. Het celafval is de belangrijkste bron van ontstekingsstimuli.
 4. Ontstekingsstoffen worden geactiveerd (inflamm-aging).
 5. Inflamm-aging voedt ontstaan of de progressie chronische ziekten.
 6. Chronische ziekten versnellen het verouderingsproces.
Garb-aging hoofdoorzaak ontstekingsziekten

Inflamm-aging is grotendeels het gevolg is van onbalans tussen productie en verwijdering celafval, en verkeerd gevouwen en misplaatste zelfmoleculen.

 • De naam voor dit biologische scenario is GARB-AGING.

(Bron:semanticscholar.org/paper/Inflammaging-and-‘Garb-aging.Klik voor PDF op cris.unibo.it)

 

Trends in celbiologie

Lees het exacte artikel op cell.com/trends/cell-biology/fulltext/S0962-8924(16)30209-4

Recente studies suggereren dat autofagie een belangrijke rol speelt bij het handhaven van genomische stabiliteit. 

 • Autofagie wordt geactiveerd als reactie op talrijke cellulaire stressoren zoals verhoogde niveaus van reactieve zuurstofsoorten, DNA-schade en lage niveaus van cellulaire voedingsstoffen.
 • Verlies en/of remming van autofagie leidt tot verminderd herstel van DNA-schade en verhoogde celdood als reactie op genotoxische stress.

DNA kan worden beschadigd door straling en chemische omgeving- en celfactoren. Het aantal genotoxische aanvallen wordt geschat op 19.200 DNA-beschadigingen per dag.

 • Samenvattend is aangetoond dat autofagie direct betrokken is bij dubbel strengbreuk-reparatie.

Bron: cell.com/trends/cell-biology/fulltext/S0962-8924(16)30209-4

Achtergrondinformatie magneet therapie

De volgende ‘in vitro’ studies over static magnetic field exposure vond ik op Pubmed & ncbi.nlm.nih.gov:

waar door TNF-α (50 ng / ml) gestimuleerde myofibroblasten blootgesteld aan 300 mT SMF (statische magnetische velden) verminderde IL-6-secretie vertoonden.

waar een significante vermindering in de productie van pro-inflammatoire cytokis IL-6, IL-8 en TNF-alfa, en een significante toename van de anti-inflammatoire cytokine IL-10 is waargenomen waarvan de auteurs schrijven dat ‘De huidige experimenten kunnen worden beschouwd als bewijs dat blootstelling aan SMF in feite een gunstig effect heeft op menselijke macrofagen en lymfocyten in vitro, en als zodanig zou SMF-blootstelling een waardige kandidaat moeten zijn voor verder onderzoek in klinische onderzoeken, waaronder ziekten met een inflammatoire achtergrond’.

 

Achtergrond informatie hoofdpijn & spierpijn tijdens virale infecties

Bron: Pubmed; COVID-19: Pain Management in Patients with SARS-CoV-2 Infection-Molecular Mechanisms, Challenges, and Perspectives.

Vermeende mechanismen van spierpijn en hoofdpijn tijdens virale infecties:

Hoofdpijn & migraine

Met betrekking tot hoofdpijn omvatten de veronderstelde mechanismen de overexpressie in hersen- & ruggemergvocht van ontsteking bevorderende stoffen als TNF-alfa & ontsteking-bevorderende mediator PGE2 (prostaglandine E2).

Deze ontstekingsstoffen stimuleren zenuwcellen van de zenuwknoop van de aangezichtszenuw ((trigeminale ganglia neuronen) om een hormoon (calcitonine-gen/CSF) te produceren dat eiwitten met een klein aantal aminozuren (peptide) stimuleert tot de productie van het calcitonine-gengerelateerde verwant peptide CGRP. 

CGRP cruciaal bij het ontstaan van migraine

CGRP heeft een cruciale rol bij het ontstaan (pathogenese) van migraine. Het beïnvloed de verwijding van aderen en kan mogelijk actieve of dreigende weefselschade overbrengen (nociceptieve transmissie).

Spierpijn

Wat spierpijn na een virus infectie betreft wordt aangenomen dat spierpijn (myalgie) tijdens virale infectie het effect is van ontsteking bevorderende boodschapperstoffen (pro-inflammatoire cytokines) die het spierweefsel beïnvloeden. TNF-α is verantwoordelijk voor de geïntensiveerde afbraak van spiereiwitten en PGE2 zou de nociceptieve signalering kunnen versterken.x.

 • Klik op onderstaande afbeelding om de video op mijn YouTube-kanaal te kijken.