Privacy

Welkom,

Mijn naam is Jolanda de Vries. Ik ben de eigenaar van Mardan Massages.

Ik ben ZZP’er. Een ZZP’er is een Zelfstandige Zonder Personeel.

De verantwoording m.b.t. prive-gevoelige informatie ligt dus geheel bij mij.

Ik neem de privacy van mijn cliënten heel serieus en vind het het belangrijk dat je weet dat ik zorgvuldig met jouw gegevens omga.

AVG/GDPR

Ik houd mij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder General Data Protection Regulation (GDPR). 

Je hebt het recht om:

 • Een kopie van alle gegevens die Mardan Massages over je heeft te eisen.
 • Te eisen dat fouten in de gegevens worden gecorrigeerd.
 • Persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Mocht dit niet gebeuren, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Ik stel het zeer op prijs als je mij belt je een klacht hebt en mij de kans geeft jouw klacht op te lossen voordat je naar de AP toe stapt.

Heb je een klacht?

Dan kan je mij 7 dagen per week tussen 15.00 & 20.00 uur bellen op 06-23324708.

Als ik niet opneem, spreek dan een bericht in, ik bel je binnen 24 uur terug.

Als je vragen hebt kan je contact opnemen met:

Jolanda de Vries, Mardan Massages. Nauwe Geldelozepad 15, 2012 EV Haarlem, Tel. 06-23324708, Email: jolanda@mardanmassages.nl

Privacy beleid algemeen: 

Het privacybeleid is van toepassing op alle diensten die ik lever:

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van Mardan Massages te accepteren.

Privacy is voor zover er persoonsgegevens worden verwerkt ook van toepassing op websites en domeinnamen.

De url’s van domeinnamen die ik heb geregistreerd zijn:

 • www.mardanmassages.nl
 • www.antistress.solutions
 • www.nutritionworkbook.com
 • www.nutritionworkbook.nl

Alle url’s worden doorgestuurd (geredirected) naar beveiligde SSL:

Privacy

De rechtsgeldige naam van mijn bedrijf is Mardan Massages.

Mardan Massages is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 34380658.

Het privacybeleid is van toepassing op alle diensten die Mardan Massages levert. 

Alle in Nederland & Europa gevestigde bedrijven vallen onder het Nederlands & Europees Recht.

De bedrijven waar  Marden Massages zakelijke contracten mee heeft zijn Treatwell, Rabobank, Mollie HQ (voor IDEAL & creditcard betalingen) en Hunting & Partners waar ik mijn administratieve & fiscale zaken oftewel ‘mijn boekhouding’ heb ondergebracht.

Hunting & Partners is een klein kantoor dat in de Waarderpolder te Haarlem is gevestigd. 

Zij verlenen administratieve, fiscale en juridische dienstverlening.

In de Algemene voorwaarden kunt u lezen dat zij zich houden aan het Nederlands recht; en dus ook aan de AVG waar het Nederlands Recht van toepassing op is:

 ‘12.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Klik hier om de voorwaarden van Hunting & Partners te lezen.  

Mardan Massages respecteert de privacy van al haar on- en off-line cliënten.

Mardan Massages handelt naar de door de Nederlandse wet gestelde eisen en regels. 

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

De AVG eist dat data zo kort mogelijk wordt bewaard.

Gegevens die cliënten die producten of abonnementen in de webshop kopen invullen bewaar ik gelijk de wettelijk gestelde reclamatie-periode 14 dagen. 

Verder ben ik, net als iedere ondernemer, wettelijk verplicht mijn administratie 7 jaar te bewaren (dit heet de fiscale bewaarplicht). 

Neem bij vragen contact op met:

Jolanda de Vries, Mardan Massages. Nauwe Geldelozepad 15, 2012 EV Haarlem, Tel. 06-23324708. Email: jolanda@mardanmassages.nl

Privacy beleid webshop: 

Gebruik van diensten:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruik ik om de dienst uit te kunnen voeren. 

Gegevens die u invult op de website van Mardan Massages / Antistress.solutions worden opgeslagen op de beveiligde server van Hostnet

Mijn website is beveiligd met een SSL-certifikaat. 

Privacy

Communicatie

Wanneer u e-mail aan Mardan Massages stuurt is het mogelijk dat ik uw e-mail bewaar. 

Soms vraag ik u naar gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Uw gegevens worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van Internet-providor Hostnet.

Niet (meer) relevante e-mails van cliënten verwijder ik z.s.m. uit mijn inbox.

Doeleinden

Ik gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Data delen derden

Ik ben wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Gegevens die cliënten invullen deel ik,  met uitzondering van mijn boekhouder en applicaties welke ik ten behoeve van de webshop gebruik, niet met derden. 

IDEAL- & creditcard- betalingen heb ik ondergebracht bij Mollie HQ. Klik hier voor de Privacy-verklaring op Mollie.com.

Tracking

Deze website gebruikt Monster Insights om gebruik c.q. pagina weergaven van de website te kunnen zien. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. 

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten cliënten

Cliënten kunnen een verzoek indienen tot het inzien, veranderen en/of verwijderen van persoonlijke informatie die is verstrekt.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens:

De AVG eist dat data zo kort mogelijk wordt bewaard. 

Gegevens die cliënten bij het kopen van producten in de webshop invullen bewaar ik, gelijk de wettelijk gestelde reclamatie-periode, 14 dagen. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe.

Neem bij vragen contact op met:

Jolanda de Vries, Mardan Massages. Nauwe Geldelozepad 15, 2012 EV Haarlem, Tel. 06-23324708. Email: jolanda@mardanmassages.nl

Privacy beleid stoelmassage, kennis-sessies, workshops, vergelijkingen:

Stoelmassage:

Medische gegevens die u met mij deelt bewaar ik op generlei wijze. Niet op papier, niet in ‘de Cloud’, op computer, externe schijf, usb-stick of andere wijze.

Medische gegevens die u mondeling met mij deelt deel ik niet met derden.

Persoonlijke zaken die u mij vertelt leg ik op generlei wijze vast. Niet op papier, niet in ‘de Cloud’, op computer, externe schijf, usb-stick of andere wijze.

Persoonlijke zaken die u mij vertelt deel ik niet met derden.

Het beleid m.b.t. vergelijkingen van crp-waarden & groene thee extract is dat uit vergelijkingen voortkomende verschillen anoniem gepubliceerd worden.

Stoelmassage bij Kanker 

Anamnese (dit zijn vragen over gezondheid) is in geval van stoelmassage bij kanker noodzakelijk voor toetsing toelaatbaarheid massage.

Anamneseformulieren geef ik aan mijn cliënten mee. 

Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de veiligheid van uw medische gegevens.

Boekingen

Boekingen voor kennis-sessies en workshops geschieden telefonisch.

Mijn telefoon-abonnement loopt bij KPN. 

Lees hier het privacy statement van KPN.

Je kan het privacy statement van KPN lezen op: https://www.kpn.com/algemeen/missie-en-privacy-statement/privacy-statement.htm

Afspraken boeken voor stoelmassages via Treatwell is niet meer mogelijk.

Treatwell past strikte procedures en beveiligingsfuncties met betrekking tot die gegevens toe. 

Voor stoelmassages die je boekt via de Treatwell website geldt de privacy policy van Treatwell

Je kan de privacy policy van Treatwell lezen op: https://www.treatwell.nl/info/privacy-policy/.

Gegevens van cliënten die op de Treatwell website boeken die ik kan inzien zijn:

 • Naam cliënt.
 • Telefoonnummer cliënt.
 • Email-adres  cliënt.

Gegevens van cliënten die Treatwell met mij deelt leg ik op generlei wijze vast. Niet op papier, niet in ‘de Cloud’, op computer, externe schijf, usb-stick of andere wijze.

Gegevens van cliënten die Treatwell met mij deelt deel ik niet met derden.

Financiële gegevens

Treatwell krijgt een percentage van de massages die via de Treatwell website worden geboekt.

Massages worden betaald:

 • Op de Treatwell website.
 • Contant in de Salon.
 • Met pin in Salon.

Treatwell verrekend commissies met facturen.

Op deze facturen staan boekingsnummers.

Dit zijn nummers die Treatwell, cliënten die een massage boeken, geeft.

Pin-betalingen

Privacy

U kan in de Salon middels de Rabo-smartpin pinnen.

Voor betalingen die u middels de smartpin doet geldt de privacy policy van de Rabobank.

U kan de privacy policy van de Rabobank lezen op: www.rabobank.nl/particulieren/privacy/?intcamp=be-footer-deze.site&inttype=link-privacy.en.cookies&intsource=bedrijven.divers

Gegevens van cliënten die met pin betalen die ik middels online kassabonnen en bankafschriften kan zien zijn:

 • Bedragen van betalingen
 • Datum betalingen.
 • Informatie die de Rabobank verstrekt.

Deze gegevens kunnen in mijn boekhouding worden opgenomen. 

Neem bij vragen contact op met:

Jolanda de Vries,
Mardan Massages.
Nauwe Geldelozepad 15,
2012 EV Haarlem.
Tel. 06-23324708.
Email: jolanda@mardanmassages.nl