Je leest hier informatie over wetenschappelijke acupunctuur studies naar acupunten, die je zelf met acupressuur zelfmassage stimuleert, die gaan over:  

 • Verjonging van de afweer in 3 weken.
 • Verhoging bescherming tegen corona / COVID-19 & kanker.
 • Verlaging parameters voor reumatoïde artritis, kanker & progressieve paradonditis.
 • Remming ontstekingen, auto-immuunziekten, veroudering(sziekten).  

Tijdens de videobel-lessen Acupressuur zelfmassage leer je acupunten die in acupunctuur studies wetenschappelijk zijn onderzocht.

 • Klik hier voor het inschrijf-formulier (onder aan deze pagina) voor een proefles.
 • Met je inschrijving maak je eigen, door Nederlandse wetenschappers ondersteund onderzoek naar effecten van acupressuur zelfmassage op dezelfde acupunten als in de acupunctuur studies gebruikt mogelijk.

WETENSCHAPPELIJKE STUDIE 1 (FORMULE 1)

Jongere afweer in 3 weken

In juni 2020 vond ik op Pubmed een wetenschappelijke studie waarin is aangetoond dat de celgroei van T-cellen van het afweersysteem, zogeheten T-lymfocyten, ‘na 3 weken 2 x per week acupunctuur op specifieke punten bij gezonde oudere vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 65,6 jaar (60 – 81 jaar) vergelijkbaar was met niveau’s als die van jonge vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 27,6 jaar (23 – 38 jaar).

 • Afgestompte celgroei van T-cellen (T-lymfocyten) is direct gerelateerd aan verminderde immuniteit bij ouderen.
 • Oderen reageren minder goed op vaccins dan jonge mensen. Bron: ncbi.nlm.nih.gov/pmc.

WETENSCHAPPELIJKE STUDIE 2 (FORMULE 2)

Verlaging ernst (virus)infecties, ontstekingen, kanker & parodontitis 

Ten tweede vond ik een wetenschappelijke studie over boodschapperstoffen & biomarkers die stegen of daalden door acupunctuur.

‘Na 8 weken 3 x per week 30 minuten acupunctuur op 4 bepaalde acupunten verlaagden ontsteking bevorderende cytokinen & biomarkers en verhoogde een ontsteking onderdrukkende cytokine significant’. 

Cytokinen:

 • Zijn boodschapperstoffen.
 • Geven van cel tot cel signalen door.
 • Spelen belangrijke rollen in het remmen en het activeren van het afweersysteem.

Ontsteking bevorderende cytokinen TNF-α & IL-1β zijn geremd:

 • TNF-α = 42,44% geremd.
 • IL-1β = 29,37% geremd.

Ontsteking remmende cytokine IL-13 zijn geactiveerd:

 • IL-13 = 33,84% verhoogd.

MMP-3 is een biomarker voor reumatoïde artritis, bron Pubmed, welke in deze studie met 53,87% is verlaagd.

Na biomarkers lees je meer over positieve effecten van TNF-α remmers op Corona & Alzheimer

(Wat zijn) Biomarkers

 • Biomarkers dienen als meetbare indicatoren voor een conditie van het lichaam.
 • Zijn stoffen in het bloed die de biologische toestand van een lichaam weergeven.
 • Eenzelfde biomarker kan de biologische toestand van verschillende aandoeningen weergeven.

Biomarkers MMP3 & MMP 13 verlaagd in 10 soorten kanker

MMP-3 is tevens een biomarker voor kanker en is in de hierboven staande wetenschappelijke acupunctuur studie (3) met 53,87% verlaagd: 

MMP-3 is een biomarker voor baarmoeder-, borst-, maag-, hoofd/hals-, dikke darm-, long- & slokdarmkanker.

 • MMP-3 <> 53,87% verlaagd.

MMP-13 is een biomarker voor kanker en is in de hierboven staande wetenschappelijke acupunctuur studie (3) met 43,79% verlaagd. 

MMP-13 is een biomarker voor nier-, schildklier-, maag-, blaas-, dikke darm-, long-, slokdarm-, hoofd/hals- & borstkanker, alsmede voor osteo-arthritis* & progressieve parodontitis**. *Bron Universiteit Twente – **ResearchGate.

 • MMP-13 <> 43,79% verlaagd.
 • Met acupressuur zelfmassage stimuleer je dezelfde 4 acupunten als in de studies naar acupunctuur die je op deze pagina leest.

Het doel van acupressuur zelfmassage videobel-lessen is de kosten kunnen betalen voor wetenschappelijke onderzoek naar effecten van acupressuur zelfmassage op acupunten onderzocht in de studies naar acupunctuur.

Wij doen de wetenschappelijke studie omdat je bij vergelijkbare effectiviteit zelf meer invloed op het voorkomen van ziekten & aandoeningen hebt.

Op BMC Cancer staat een lijst met mediane (gemiddelde) veranderingen van genen in tumoren gedeeld door de mediane genexpressie in aangrenzend normaal weefsel. Bron & lijst op bmccancer.biomedcentral.com.

Gemiddelde MMP-3 verhoging in met kanker aangedane weefsels ten opzichte van normaal (gezond) aangrenzend weefsel:

 • 3,36   Baarmoederkanker – Corpus endometriumcarcinoom (UCEC).
 • 4,83   Borstkanker (BRCA-genmutatie).
 • 5,83   Longkanker – Adenocarcinoom (LUAD).
 • 13,69 Maagkanker – Adenocarcinoom (STAD).
 • 15,55 Hoofd-halskanker – Plaveiselcelcarcinoom (HNSC).
 • 23,03 Dikke darmkanker – Colon adenocarcinoom (COAD).
 • 24,65 Longkanker – Plaveiselcelcarcinoom (LUSC).
 • 28,61 Slokdarmkanker – Oesofageal adeno- & plaveiselcel carcinoom (ESCA).

Gemiddelde MMP-13 verhoging in met kanker aangedane weefsels ten opzichte van normaal (gezond) aangrenzend weefsel:

 • 2,20 Nierkanker (KICH).
 • 4,07 Schildklierkanker – Schildkliercarcinoom (THCA).
 • 5,73 Maagkanker – Adenocarcinoom (STAD).
 • 7,88 Blaaskanker – Urotheelcarcinoom (BLCA).
 • 8,79 Dikke darmkanker – Colon adenocarcinoom (COAD).
 • 25,82 Longkanker – Plaveiselcelcarcinoom (LUSC).
 • 27,54 Slokdarmkanker – Oesofageal adeno- & plaveiselcel carcinoom (ESCA).
 • 29,46 Longkanker – Adenocarcinoom (LUAD).
 • 53,93 Hoofd-halskanker – Plaveiselcelcarcinoom (HNSC).
 • 55,31 Borstkanker (BRCA-genmutatie).

Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3), ook wel Stromelysin-1 genoemd, kan talrijke extracellulaire matrix (ECM) -substraten zoals fibronectine, laminine, gelatines van type I, III, IV en V, collagenen III, IV, X en IX, en proteoglycanen van kraakbeen afbreken. MMP-3 activeert procollagenase en MMP-9. Het kan ook celoppervlaktemoleculen vrijgeven, zoals heparine-bindende EGF-achtige groeifactor en TNF-alfa, en verschillende serineproteïnaseremmers inactiveren. Bron Myriadrbm.com

Nog een aantal studies over MMP-13 zijn:

Effecten TNF-α remmers

Je kan eerst informatie, overgenomen uit The Lancet, lezen over anti-TNF-therapie mbt corona / COVID-19.

Daarna kan je informatie, overgenomen van Biovis Diagnostik & andere bronnen, lezen over gevolgen van overmatige TNF-α mbt autoimmuunziekten, ontstekingen, veroudering, Parkinson, Alzheimer en meer.  

 • Reminder: Na 8 weken 3 x per week een half uur acupunctuur op specifieke punten was het TNF-alfa percentage 42,44 % gedaald. 

Klik hier voor belangrijke informatie over anti-TNF therapie mbt COVID-19 / Corona in toonaangevend medisch tijdschrift The Lancet.

Je kan er lezen dat gegevens van 600 patiënten met reumatische aandoeningen lieten zien dat het gebruik van anti-TNF-therapie geassocieerd was met een lager aantal ziekenhuisopnames voor COVID19.

Bij 77 patiënten met COVID19 die immunomodulerende geneesmiddelen had voor reeds bestaande medische aandoeningen had 48% beademings-ondersteuning nodig, 12% van hen stierf.

Geen enkele patiënt die anti-TNF-therapie kreeg had beademings-ondersteuning nodig of stierf.

Met name 40% van de patiënten op niet-TNF-biologische geneesmiddelen had beademingsondersteuning nodig, 13% stierf.

In The Lancet wordt het belang van een specifieke TNF-blokkade onderstreept.

Google: ‘Biovis Diagnostik, TNF-α inhibitietest. Ontstekingen met individueel meest werkzame preparaat remmen voor PDF met info over onderstaande informatie:

 • ‘Als er overmatig veel TNF-α wordt vrijgegeven, zoals bij chronische ontstekingen en auto-immuun aandoeningen gebeurd, zijn mogelijke gevolgen op de lange termijn niet te overzien’.

Op de PDF van Biovis kan je (de onderstaande) mogelijke gevolgen van overmatige TNF-α afgifte lezen:

 • Stimulatie van ontstekingsprocessen.
 • Verhoogde botafbraak.
 • Apoptose (geprogrammeerde celdood) van o.a. neuronen.
 • Mogelijk neurodegeneratieve ziekten (o.a. Parkinson & de ziekte van Alzheimer).
 • Oxidatieve stress (Beschadiging DNA; mede verantwoordelijk voor verouderingsproces).
 • Nitrosative stress (Biochemische ontsporing stikstofmonoxide).
 • Verhoogde spierafbraak. (Verhoogde spierweefsel afbraak is een risico-factor cardiovasculaire aandoeningen, diabetes type 2 of metabool-syndroom).
 • Verhoogd energieverbruik / metabole ontregeling (mogelijke gevolgen cardiovasculaire aandoeningen, metabool syndroom).

Een kleine studie naar behandeling met een medicijn dat TNF-α / TNF-alfa blokkeert toonde sterke cognitieve verbeteringen bij Alzheimer patiënten.

Lees informatie over TNF-alfa ook op:

 • Gedachtenvoer; Nieuwe geneesmiddel therapie keert ziekte van Alzheimer om.
 • The Washington Post over de producent Farma gigant Pfizer, hun medicijn Enbrel® (etanercept), TNF-alfa & Alzheimer.
 • Pubmed over verlaging van het relatieve risico op Alzheimer bij reumapatiënten die etanercept toegediend kregen.
 • Google (tnf-alfaremmer; risico huidkanker niet causaal-pw) voor goede uitleg over werking TNF-alfa, risico’s & mooie patiënt-ervaringen (RA, SA) met TNF-alfa remmende medicijnen.
 • Huisarts & Wetenschap voor meer informatie over TNF-alfa. 

TNF-alfa blokkerende geneesmiddelen worden ook gebruikt bij behandeling van inflammatoire aandoeningen, auto immuunziekten reumatoÏde artritis, colitis ulcerosa, sarcoÏdose, ziekte van Crohn, Spondylitis Ankylosans (ziekte van Bechterew).

Inschrijf-formulier videobel-lessen
Acupressuur zelfmassage

Totaal

Redenen om niet te masseren
Lees deze belangrijke informatie voor je inschrijft!!
Als je bepaalde aandoeningen hebt, ziek bent of een bepaalde ziekte hebt, mag je niet gemasseerd worden.
 
Tevens is het belangrijk om te weten dat als je (mogelijk) zwanger bent en pijn, klachten of behoefte aan ontspanning hebt ik je adviseer om dit met je huisarts te overleggen, omdat massage weeën op kan wekken.  
 
Als je twijfelt of massage goed voor je is, raadpleeg dan altijd je huisarts!!
 
Een contra-indicatie is een reden om jezelf of iemand anders niet te masseren.
 
Contra-indicaties voor (acupressuur) massage zijn:
 
 • Zwangerschap (massage kan weeën opwekken).
 • Extreme vermoeidheid.
 • Koorts.
 • Kanker
 • Hartaandoeningen.
 • Infectieziekten.
 • Besmettelijke aandoeningen.
 • Onbekende pijn.
 • Veel pijn.
 • Gebruik van antibiotica, bloedverdunners, medicatie met gele sticker.

Lokale contra-indicaties voor (acupressuur) massage zijn:

 • Beschadigde huid (blauwe plekken, schaafwonden e.d.)
 • Lokale actieve ontstekingen (massage kan ontsteking bij reuma verergeren).
 • (Recente) fractuur – botbreuk.
 • Spataderen.
 • Trombose.
 • Psoriasis.
 • Osteoporose.
 • Vaatontstekingen.
Raadpleeg bij twijfel of massage goed voor je is altijd je (huis)arts!!